E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář: Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D. - Analýza rostlinných hormonů (nejen) na buněčné úrovni
Čas 13.12.2016
od 15:00 do 16:30
Přiložený soubor: 2016_ZS_seminar_11_Novak.pdf
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Analýza rostlinných hormonů (nejen) na buněčné úrovni

 

Mgr. Ondřej Novák, Ph.D.

(Laboratoř růstových regulátorů Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci & Ústav experimentální botaniky AV ČR)

 

Rostlinné hormony jsou přirozeně se vyskytující organické sloučeniny, které v nízkých koncentracích ovlivňují různé fyziologické procesy v rostlinách. Naše znalosti o jejich distribuci a koncentračních hladinách v různých rostlinných orgánech, pletivech, popř. v buňkách nebo buněčných kompartmentech jsou stále nedostatečné. Díky pokrokům v hmotnostní spektrometrii se stalo cílené fytohormonální profilování nedílnou součástí širšího výzkumu v oblasti vývojové biologie, biochemie a fyziologie rostlin a vede k pochopení všech aspektů celého životního cyklu rostlin. Informace o hormonálních hladinách jsou často cenným a důležitým doplňkem molekulárně-biologického bádání a prohlubují naše znalosti o jejich účinku. Ukazuje se, že různé hormonální signální dráhy jsou provázány a propojeny v jednotnou síť stimulů a odpovědí.

Z chemického hlediska je rostlinné pletivo složitou matricí, směsí primárních a sekundárních metabolitů, které jsou přítomny v různých koncentračních hladinách. Také fytohormony reprezentují širokou škálu strukturně odlišných látek s rozdílnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Výsledná charakterizace celkového hormonálního metabolomu je tedy složitým procesem složeným z mnoha dílčích kroků. Vývoj a využití nových moderních izolačních postupů a zapojení extrémně citlivých analytických technik představuje hlavní směr v cílené hormonální analýze, kterou se zabýváme v Laboratoři růstových regulátorů v Olomouci.

 

Mapa distribuce cytokininů v kořenové špičce (Antoniadi a kol., 2015)

Mapa byla zkonstruována ze čtyř mutantních linií huseníčku rolního (J2812:GFP, pWOL:GFP, pSCR:GFP and M0028:GFP) značených pomocí zeleného fluorescenčního proteinu (GFP) vneseného do specifických buněk kořenové špičky. Koncentrační hladiny jednotlivých metabolitů se pohybovaly na hladinách fmol/100.000 sortovaných protoplastů a výsledné koncentrace cytokininů v buňkách značených GFP byly normalizovány na cytokininové koncentrace odpovídajících GFP-neznačeným protoplastů.

 

PDF pozvánka na přednášku ke stažení.

CV ZDE.

Publikováno: Úterý 06.12.2016 00:00

Akce dokumentů