E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníObhajoby bakalářských prací 11. a 12. 9.

Srdečně Vás zveme na obhajoby bakalářských prací vypracovaných na naší katedře. Obhajoby proběhnou ve dvou dopoledních blocích v pondělí 11. a úterý 12. září.
Čas 11.09.2023   09:00
12.09.2023   13:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Datum: 11.09.2023 09:00

Místnost: Viničná 5, Praha 2, Seminární místnost KEBR, 2. patro, místnost č. 213


Komise: Předseda: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Členové: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Mgr. Marek Stibal, Ph.D.
RNDr. Edita Tylová, Ph.D.

Studenti:


Soňa Oppeltová 09:00 Obhajoba: Adaptace epifytických rostlin k příjmu vody a živin Vedoucí práce: RNDr. Jan Ponert, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Eva Neuwirthová, Ph.D.

Zuzana Králová 09:45 Obhajoba: Albinotické varianty orchidejí. Evoluce k fixaci mykoheterotrofního druhu?
Vedoucí práce: RNDr. Ing. Tomáš Figura, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D.
Konzultant(i): RNDr. Jan Ponert, Ph.D.

Růžena Hrochová 10:40 Obhajoba: Reakce na abiotický stres u rostlin zelených zdí a fasád ve městech mírného pásma
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Lenka Havelková, Ph.D.
Konzultant(i): prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

Michaela Nohová 11:25 Obhajoba: Termální obrazová data jako nástroj pro hodnocení chladícího efektu rostlin zelených fasád
Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.
Konzultant(i): prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.

 

 

Datum: 12.09.2023 09:00

Místnost: Viničná 5, Praha 2, Seminární místnost KEBR, 2. patro, místnost č. 213


Komise: Předseda: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Členové: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D.
RNDr. Filip Kolář, Ph.D.
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.


Studenti:

Gabriela Růžičková 09:00 Obhajoba: Rozlišení účinku kyseliny salicylové na redoxní
rovnováhu v rostlinných buňkách pomocí biochemických a fluorescenčních zobrazovacích technik

Vedoucí práce: doc. Ing. Lenka Burketová, CSc.
Oponent(i): Ing. Martin Janda
Konzultant(i): RNDr. Michal Hála, Ph.D.


Magdaléna Rubešová 09:45 Obhajoba: Mechanismy transmembránového transportu auxinu v širším evolučním kontextu.
Vedoucí práce: RNDr. Jan Petrášek, Ph.D.
Oponent(i): RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
Konzultant(i): Mgr. Stanislav Vosolsobě, Ph.D.


Jana Šimečková 10:40 Obhajoba: Buněčné procesy během ovíjení stonků a úponků
Vedoucí práce: RNDr. Jana Krtková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Roman Skokan, Ph.D.


Hana Bršťáková 11:25 Obhajoba: Rostlina jako experimentální model v proměnách staletí - do r. 1918
Vedoucí práce: RNDr. Jana Krtková, Ph.D.
Oponent(i): doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.

Publikováno: Pátek 08.09.2023 18:00

Akce dokumentů