E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníBakalářské studium obecně

Doporučený studijní plán je inspirací pro studenty, kteří uvažují o oboru Antropologie a genetiky člověka navazujícího magisterského studia. Zjednotlivých modulů jsou tak doporučeny předměty zaměřené na funkci a 20 strukturu živočišné buňky, genetiku a otázky vývoje, funkce a interakce člověka s prostředím, doplněné o základní metodologické obory.

V rámci volitelných předmětů doporučujeme studentům 1. a 2. ročníku výběr spíše obecně biologických, případně zoologických přednášek, studentům 3. ročníku již specializované přednášky pro magisterské studium. Doporučené kurikulum nabízí předměty s celkovým součtem 181 kreditů, v 1. ročníku 53 kreditů, 8 zkoušek, ve 2. ročníku 68 kreditů, 14 zkoušek, ve 3. ročníku 60 kreditů, 14 zkoušek. 

Studijní poradce: doc. RNDr. Petr Sedlak, Ph.D.

Aktuální informace k bakalářskému studiu


1. ročník

2. ročník

3. ročník

 

Akce dokumentů