E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJosef Datel

 

Kontakt

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky
Albertov 6
128 43 Praha 2

Místnost: 1. patro 117C

Email: jvdatel@gmail.com

Tel.: (+420) 22195 1558

 

Odborné zaměření:

Ochrana podzemních vod, terénní metody hydrogeologického výzkumu, technická hydrogeologie, geologické, horní a vodní právo

Výuka:

Geotechnologie v podmínkách globálních změn, Geotermální energie a její využití, Hospodaření s vodními zdroji, Hydrogeologie pánevních struktur, Metody HG průzkumu, Ochrana vod, Univerzita 3. věku - hydrologie

Publikační činnost:

Autor a spoluautor stovek výzkumných a průzkumných zpráv, posudků, expertíz, oponentur, a dalších
nepublikovaných materiálů.

Výběr z publikační činnosti:
a) monografie, učebnice a jiné speciální publikace


Šráček, Ondřej; Datel, Josef; Mls, Jiří. Kontaminační hydrogeologie. 1. Praha : Karolinum, 2000. 210 s.
ISBN 80-246- 0117-6.

Šráček, Ondřej; Datel, Josef; Mls, Jiří. Kontaminační hydrogeologie, 2. upravené vydání. Praha :
Karolinum, 2002. 237 s. ISBN 80-246- 0521-X.

Datel, J.V. Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovskoústeckého
zvodněného systému české křídové pánve. Disertační práce. – MS. Univerzita Karlova v Praze,
Přírodovědecká fakulta, 2008, pp. 1-130

Kožíšek F., Paul J., Datel, J.V. Zajištění kvality pitné vody při zásobování obyvatelstva malými
vodárenskými systémy. VÚV TGM. Praha. 2013. ISBN 978.80-87402- 26-9

Krásný J., Datel J.V. et al. Podzemní vody České republiky – regionální hydrogeologie prostých a
minerálních vod. – Czech Geol. Survey. Praha. 2012. ISBN 978-80- 7075-797- 0.

Datel, J. V., Hartlová, L., Hrabánková, A., Pištora, Z., Kučera, j., Novotná, J., Pastuszek, F. Specifika
provozu a řízení malých vodních zdrojů. Praha. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,
v.v.i., 2015, 120 s., ISBN 978-80- 87402-43- 6.

Datel, J. V., Hartlová, L., Hrabánková, A., Pištora, Z., Kučera, J., Novotná, J., Pastuszek, F. Metodika
komplexního řízení malých vodních zdrojů pro optimální zajištění jakosti pitné vody za běžných i
mimořádných situací. 2015, Ministerstvo zemědělství, odbor environmentálních podpor Programu
rozvoje venkova.

b) vybrané články v časopisech

Datel, Josef. Hydrogeological survey of environmental contamination from Soviet Army bases in CR.
In: Hydrogéologie BRGM, 2000, 1999, 2, s. 47-57, ISSN 0246-1641.

Datel, Josef; Dubánek, Václav. K budoucímu vývoji zdrojů pitné vody v ČR. In: SOVAK - časopis
vodovodů a kanalizací, 2000, 9, 10, s. 285-286, ISSN 1210-3039.

Datel, Josef. Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice. In: Podzemná voda, 2000, 6,
2, s. 193-197, ISSN 1335-1052.

Datel, Josef; Čížek, Jiří; Keprta, Martin; Vrána, Milan. Některé legislativní aspekty současné
hydrogeologie. In: Vodní hospodářství, 2001, 51, 8, s. 236-237, ISSN 1211-0760.

Datel, Josef. Současnost a budoucnost české hydrogeologie. In: Vodní hospodářství, 2005, 55, 8, s.
223-225, ISSN 1211-0760.

Datel, Josef; Krásný, Jiří. Termální vody Ústecka a Děčínska. In: Podzemná voda, 2005, 11., 2, s. 230-
241, ISSN 1335-1052.

Topinková, Barbora; Nešetřil, Kamil; Datel, Josef; Nol, Ondřej; Hösl, Petr. Geochemical heterogeneity
and isotope geochemistry of natural attenuation processes in a gasoline-contaminated aquifer at the
Hnevice site, Czech Republic. In: Hydrogeology Journal, 2007, 2007, 15, s. 961-976, ISSN 1431-2174.

Datel, J.V.; Kobr, M.; Procházka M. Well logging methods in groundwaters surveys of complicated
aquifer systems: Bohemian Cretaceous Basin. – Environmental Geology, 2009, Roč. 57, č. 5, 14. ISSN
0943-0105

Datel, Josef V. Aktuální výsledky současného hydrologického výzkumu. VTEI, 2011, roč. 53, č.
III/2011, s. 1-1. ISSN 0322-8916.

Baier J., Uhlík J., Datel J.V. (2013): Mathematical Modelling of the Groundwater and Heat Flow in the
Complicated Hydrogeology Structures. International Journal of Engineering Research and Technology,
Vol.9 (02), 2013, ISSN 2278 – 0181

Datel, J.V., Hartlová, L., Hrabánková, A., Novotná, J., Slavík, J. Možnosti optimálního zajištění jakosti
pitné vody v malých vodárenských systémech. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 8, s. 1-4. ISSN
1211-0760.

Datel, J. V., Hartlová, L., Hrabánková, A., Novotná, J. Zajištění jakosti pitné vody při zásobování
obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů. Vodní hospodářství, 2015, roč. 65, č. 12, s. . ISSN
1211-0760.

Datel, J.V., Hrabánková, A. Specifika místních vodních zdrojů při zásobování obyvatelstva pitnou
vodou. VTEI, 2016, 3, 21-27, ISSN 0322-8916.

c) vybrané příspěvky na konferencích

Datel, Josef. Co se starými vrty ? Údržba a životnost vrtů, možnosti jejich využití a odborná likvidace.
In: 10. hydrogeologická konference Stráž pod Ralskem 9.-11.9.1998 - Vliv urbanizace a industrializace
na hydrogeologické poměry - sborník příspěvků. Praha : Česká asociace hydrogeologů, 1998.

Datel, Josef. Groundwater and the living environment in the Czech Republic. In: Sustainable
development of water resources in fractured rocks :environmental issues. Praha : Complutence
University Madrid, 2000.

Nešetřil, Kamil; Datel, Josef; Šantrůček, Jaromír. Hydrogeologické poměry zlatodolu Roudný. In:
Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001.

Datel, Josef; Maršalko, Pavel; Pištora st., Zdeněk. K některým problémům kolem ochranných pásem
zdrojů podzemních vod. In: Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru. Ostrava : VŠB-TU Ostrava,
2001.

Datel, Josef. Natural attenuation and groundwater resources protection zones. In: Groundwater
quality 2001. Sheffield, United Kingdom : University of Sheffield, 2001.

Datel, Josef. Profesní samospráva v hydrogeologii. In: Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru.
Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2001.

Datel, Josef. Quantitative aspects of groundwater protection zones in the Czech Republic. In: New
approaches characterizing groundwater flow. Lisse, The Netherlands : A.A.Balkema, 2001.

Topinková, Barbora; Datel, Josef; Vencelides, Zbyněk. Geochemický a mineralogický výzkum
kontaminačního mraku v Hněvicích. In: Hydrogeochémia 04 - teorie a praxe v hydrogeologikcých
aplikacích. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004.

Topinková, Barbora; Vencelides, Zbyněk; Datel, Josef; Čížek, Jiří; Nol, Ondřej; Hösl, Petr.
Geochemistry of contaminant plume at Hnevice site. In: Groundwater Quality 2004. Waterloo, Canada
: University of Waterloo and IAHS, 2004.

Šráček, Ondřej; Vencelides, Zbyněk; Čížek, Jiří; Datel, Josef; Topinková, Barbora. Redox zonality at
site of natural attenuation of petroleum hydrocarbon at Hnevice, Czech Republic. In: International
Seminar in Hydrogeology and Remediation. Sao Paulo. Brazil. : Brazilian Association of
Hydrogeologists, 2004.

Topinková, Barbora; Datel, Josef; Vencelides, Zbyněk; Nol, Ondřej; Čížek, Jiří; Nešetřil, Kamil; Hösl,
Petr. Geochemical and mineralogical processes in a gasoline-contaminated aquifer at Hnevice site. In:
XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium
přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby". Praha : Česká asociace hydrogeologů, 2005.

Datel, Josef; Topinková, Barbora. Geochemical, mineralogical and hydrogeological study of natural
attenuation processes at the test site Hnevice. In: XIII. slovenská hydrogeologická konferencia
"Clovek a voda". Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2005.

Datel, Josef; Maršalko, Pavel. Sanace těžby uranu chemickým loužením ve strážském bloku a její vliv
na zdroje pitné vody. In: XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby". Praha : Česká asociace hydrogeologů, 2005.

Datel, Josef; Krásný, Jiří. Termální vody Ústecka a Děčínska. In: XIII. slovenská hydrogeologická
konferencia "Clovek a voda". Bratislava : Slovenská asociácia hydrogeológov, 2005.

Datel, Josef. Geologický výzkum kvartérních sedimentů v mikroregionu Příhrazské vrchoviny. In:
Pískovcový fenomén Českého ráje. Turnov : Správa CHKO Český ráj, 2006.

Datel, Josef. Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana. In: Pískovcový fenomén Českého
ráje. Turnov : Správa CHKO Český ráj, 2006.

Datel, Josef. Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech. In: Pískovcový
fenomén Českého ráje. Turnov : Správa CHKO Český ráj, 2006.

Datel, Josef; Krásný, Jiří. Výskyt, využívání a ochrana termálních vod v Ústí nad Labem. In: XII.
národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby". Praha : Česká asociace hydrogeologů, 2005.

Datel, Josef; Kobr, Miroslav. Thermal waters of the Usti nad Labem area: optimalization of their use
on the basis of new hydrogeological and well-logging data, Czech Republic. In: Groundwater and
Ecosystems, XXXV IAH Congress. Lisbon : International Association of Hydrogeologists, 2007.

Datel, Josef; Krásný, Jiří. Ústecko-děčínské termální vody a možnosti jejich optimálního využití. In:
Mezinárodní balneotechnické dny. Františkovy Lázně : Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2007.

Datel, Josef; Procházka, Martin. Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování
vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3). In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a
sanačních prací IV. Chrudim : Vodní zdroje EKOMONITOR Chrudim, 2007.

Datel, J. V., Ekert, V. (2008): Environmental impacts of mine waters from chemical and deep uranium
mining – Straz pod Ralskem, Czech Republic. In: 10th IMWA Congress, Mine Water and Environment,
2008, eds. Rapantova & Hrkal, pp. 197-200, Karlovy Vary, Czech Republic. ISBN 978-80- 248-1767-5

Datel, J.V.; Krásný, J.; Nakládal, V.; Valečka, J. Optimalizace využití termálních vod benešovsko-
ústeckého zvodněného systému české křídové pánve. – In: Rapantová, N., Grmela, A. (eds.): Sbor.
10. Česko-Slovenského mezinár. hydrogeol. kongresu, Ostrava, 2009.

Myslil V.; Datel J.V. Možnosti využití hlubších zdrojů geotermální energie. Key lecture. - In: Rapantová,
N., Grmela, A. (eds.): Sbor. 10. Česko-Slovenského mezinár. hydrogeol. kongresu. Ostrava, 2009.

Datel, Josef V. CORONA SCREEN - screeningový model pro hodnocení přirozené atenuace. In: Jiří
Mikeš, Ing. Vít Matějů: Přirozená atenuace. Horoměřice, 30. 3. 2011. Chrudim : Vodní zdroje
Ekomonitor spol. s r.o., 2011, s. 24-45. ISBN 978-80- 86832-58- 6

Datel, Josef V., Pastuszek, Frantisek (2012): Hydraulic role of the Elbe River at Kolin (Czech Republic)
and the interconnection of groundwater between both river banks. In: Confronting Global Change,
Congress IAH 2012, 16.-21.9.2012. Niagara Falls, Kanada: Canadian National Chapter of IAH.

Datel, Josef V. Importance of a detailed zonal groundwater sampling. In: N. Rapantová (ed.):
Hydrogeochémia'11. 14.6.2011. Ostrava : Technical university 2011, p. 1-4. ISBN 978-80- 248-2441- 3.

Datel J.V., Krásný J. Nakládal V., Valečka J.: Optimalization in use of thermal waters in the Benešov-
Usti aquifer system. – In: Rapantová, N., Grmela, A. (eds.): Proc. 10. Czech-Slovak hydrogeolog.
Congess, 2009, Technical university Ostrava. ISBN 978-80- 248-2441- 3

Datel J.V. Limits for use of thermal waters in the Bohemian Cretaceous Basin. In: Witczak S., Zuber A.
(eds.): Proceedings of XXXVIII. IAH Congress, Groundwater Quality Sustainability, Krakow, 12-17
October 2010, IAH and AGH University Krakow, Poland.

Akce dokumentů