E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInformace o studiu

Studenti v terénu

 

Ústav je zaměřen na výuku specialistů v oborech hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky a to ve všech třech stupních studia včetně doktorského. Nedílnou součástí našich aktivit je i základní a především aplikovaný výzkum a spolupráce s firmami zabývajícími se environmentální tématikou, jemuž je věnována sekce Věda a výzkum, včetně představení studentských projektů. Mimo výše uvedených směrů se zabýváme i radioizotopovým 
datováním nejmladších geologických i jiných materiálů a vod (radioizotopová laboratoř).


Na ústavu se kombinují vědomosti z geovědních disciplín s kvantitativním přístupem, který je do značné míry dosud doménou převážně technických škol. Absolvent tak získává nikoli pouze souhrn znalostí či postupů ale především schopnost uvažovat v souvislostech. Výuka je oproti jiným geologickýcm směrům zaměřena na využití numerických modelů, které jsou dnes nezbytnou součástí  mnohých studií, které mají odpovědět na otázky směru a rychlostí pohybu kontaminované podzemní vody, stability podloží pod stavbami apod.


Naši absolventi bez problémů získávají pozice v soukromých firmách zabývajících se enviromnmentální problematikou a inženýrskou geologií. Jedním z důvodů je skutečnost, že dosud řada studentů volí spíše všeobecně lákavé obory (humanitní vědy, práva, ekonomie), kde však pro mnohé není naděje získat zaměstnání, takže v řadě jiných oborů je kvalitních absolventů méně, než volných míst.

Další informace naleznete na stránkách:
Přijímací řízení         Výuka Erasmus Věda a výzkum Uplatnění

Akce dokumentů