E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníO katedře

Vedoucí katedry:  doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., lucie.kupkova@gmail.com, tel.: 221 951 400

Sekretářka: Zuzana Jarošová, z.jarosova@natur.cuni.cz, el.: 221 951 402

Adresa:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova,
Albertov 6,
128 43 Praha 2

Telefon: 221 951 402
Fax: 221 951 351
Email: gis@natur.cuni.cz

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie je pevnou součástí Přírodovědecké fakulty UK. Interdisciplinarita výzkumu a mezioborová spolupráce uvnitř fakulty představují zdroj konkurenční výhody této výzkumné a vzdělávací instituce. Také díky této strategii se PřF UK může řadit mezi přední přírodovědné pracoviště v Evropě.

S rozvojem informační společnosti, geoinformatika zaznamenává dynamický rozvoj a to jak z hlediska vývoje softwarových nástrojů, tak i z hlediska aplikačního. Geinformatika se postupně profiluje jako věda, která poskytuje moderní funkční prostředky pro řešení široké škály problémů a stává se tak interdisciplinárním výzkumným oborem.

 

Tento fakt předurčuje roli katedře aplikované geoinformatiky a kartografie, která rozvíjí a zajišťuje širokou problematiku geoinformatiky na Přírodovědecké fakultě. Výzkumní a pedagogičtí pracovníci spolu se studenty doktorandského studia se převážně zabývají vývojem a užitím geoinformačních aplikací v mnoha přírodovědných oborech. 

Mezi další významné činnosti patří pořizování a organizace geografických prostorových dat. Tradiční kartografie, jež zajišťuje vhodnou mapovou podobou výsledků, zůstává nadále nedílnou součástí výzkumu a výuky.

Katedra se podílí na výuce bakalářského studijního programu Geografie studijních oborů: 

  • Geografie a kartografie
  • Fyzická geografie a geoinformatika
  • Sociální geografie a geoinformatika

​Dále zajišťuje výuku navazujícího magisterského oboru Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země a výuku doktorského studijního oboru Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země.

Výuka se převážně soustředí na oblast geoinformačních systémů, dálkového průzkumu Země, geodatabázových systémů, webových aplikací a kartografie.

 

 

 

Akce dokumentů