E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýběrové řízení k obsazení místa doktoranda

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, sekce geografie, www.zaniklekrajiny.cz vyhlašuje výběrové řízení k obsazení místa DOKTORANDA participujícího na rešení projektu NAKI Ministerstva kultury ČR „Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce a zpřístupnění“.

NABÍZÍME

 • spolupráci při řešení zajímavých témat souvisejících se studiem historických krajin a dědictví krajiny, resp. problémů souvisejících s vývojem a změnami české kulturní krajiny
 • možné zaměření na analýzy historických zaniklých krajin v Česku s využitím GIS a/nebo fotogrammetrie v kombinaci s metodami historické kartografie a historické geografie
 • možnost ucházet se o čtyřleté postgraduální doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, a to v doktorském studijním programu Obecné otázky geografie a tematickém směru „Vývoj krajiny“
 • v případě přijetí vedle řádného stipendia (minimálne 10 500 Kč) navýšení odměny o minimálně 4 000 Kč měsíčně, případně další motivační benefity
 • týmovou mezioborovou spolupráci a podporu v rámci projektového týmu složeného ze zástupců tří kateder sekce geografie PřF UK (vč. mezinárodně uznávaných odborníků z oblasti výzkumu dlouhodobých změn krajiny, geoekologie, historické a kulturní geografie a aplikované geoinformatiky)

OČEKÁVÁME

 • nadšeného studenta nebo nadšenou studentku s hlubokým zájmem o dané téma a aktivním přístupem ke studiu
 • plné nasazení, zaujetí pro studium a objevování nových věcí
 • spolehlivost a zodpovědnost v plnění studijních povinností a zdárné ukončení studia do 4 let

POŽADUJEME

 • zaslání CV a motivačního dopisu (v rozsahu max. jedné strany A4), a to do 13. 4. 2018 na adresy: lucie.kupkova@natur.cuni.cz a pavel.chromy@natur.cuni.cz
 • v dopise uveďte své dosavadní odborné zaměření a zkušenosti (bakalářská práce, diplomová práce, další odborné aktivity vázající se k tématu); proč se na tuto pozici hlásíte; naznačte svoje preference - představu konkrétního zaměření vašeho dizertačního projektu; vyjádřete, co od doktorského studia a případné spolupráce v rámci řešení projektu očekáváte a co řešitelskému týmu můžete nabídnout
 • v případě kladného vyjádření komise výběrového řízení, podání přihlášky do doktorského studia na PřF do 30. 4. 2018 (přílohou přihlášky bude i vyjádření komise výběrového řízení).

TERMÍN VÝBĚOVÉHO RÍZENÍ

 • Pondělí 16. 4. 2018 od 11:00 hodin v místnosti Z5 (Čajovna).

Tešíme se na vás!

Řešitelé grantového projektu si vyhrazují právo výše uvedenou pozici neobsadit a případný neúspěch uchazečů blíže nezdůvodňovat.
Případný neúspěch účastníků výběrového řízení není překážkou pro podání přihlášky do studia v studijním programu Obecné otázky geografie nebo jiného programu na PřF UK. Úspěch ve výběrovém řízení nezajišťuje přijetí k doktorskému studiu.

Přiložený soubor: inzerat_krajina.pdf
Publikováno: Pátek 30.03.2018 12:50

Akce dokumentů