E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníÚspěch v soutěži Cena Josefa Vavrouška

Bakalářská práce studenta naší katedry Bc. Adama Kulicha získala druhé místo v soutěži Cena Josefa Vavrouška, kterou organizuje FSV UK. Práce se zaměřila na monitoring vegetace rašelinišť v Krkonoších s využitím dálkového průzkumu Země.

Vedoucí práce byla doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. Adamovi gratulujeme a děkujeme kolegům z týmu TILPEC (www.tilspec.cz), kteří pomohli s pořízením obrazových dat UAS pro krkonošská rašeliniště. Děkujeme též Mgr. Vieře Horákové z KRNAP za pomoc se sběrem vegetačních dat a konzultace.

Adamovi přejeme hodně úspěchů v našem magisterském studiu a při pokračování práce na tématu monitoringu vegetace krkonošských rašelinišť.

Cena Josefa Vavrouška: https://fsv.cuni.cz/veda-vyzkum/vedecka-oceneni/cena-josefa-vavrouska

 

 

Publikováno: Úterý 04.10.2022 14:55

Akce dokumentů