E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty řešené na katedře

Jednou z důležitých činností katedry aplikované geoinformatiky a kartografie je její účast v grantových soutěžích. Podívejte se na seznam projektů, do kterých jsou aktuálně zapojeni naši vědečtí pracovníci.

Pracoviště katedry aplikované geoinformatiky a kartografie se v základním a aplikovaném výzkumu věnuje různorodým tématům, jako např. pořizování, zpracování, analýza, vizualizace a distribuce geoinformačních dat, geografické informační systémy, tvorba a hodnocení kartografických produktů, aplikační modelování a řada dalších.

Jednou ze stěžijních činností je účast vědeckých pracovníků katedry na vědeckých projektech a grantových soutěží.

Podívejte se na seznam projektů, do kterých jsou aktuálně zapojeni naši vědečtí pracovníci.

Publikováno: Neděle 27.11.2022 17:55

Akce dokumentů