E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProjekty řešené na katedře

Jednou z důležitých činností katedry aplikované geoinformatiky a kartografie je její účast v grantových soutěžích. V současné době jsou naši vědečtí pracovníci zapojeni do 18-ti projektů. Podívejte se na jejich seznam.

Pracoviště katedry aplikované geoinformatiky a kartografie se v základním a aplikovaném výzkumu věnuje různorodým tématům, jako např. pořizování, zpracování, analýza, vizualizace a distribuce geoinformačních dat, geografické informační systémy, tvorba a hodnocení kartografických produktů, aplikační modelování a řada dalších.

Jednou ze stěžijních činností je účast vědeckých pracovníků katedry na vědeckých projektech a grantových soutěží.

V současné době jsou naši vědečtí pracovníci zapojeni do 18-ti projektů. Podívejte se na jejich seznam.

Publikováno: Neděle 15.09.2019 17:55

Akce dokumentů