E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNabídka témat dizertačních prací

Nabídka témat dizertačních prací pro doktorský studijní program Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země

- nejbližší možnost přihlášení do doktorského studia je právě nyní (přihlášky jsou přijímány do konce prosince 2020) s nástupem ke studiu od března 2021

- pro bližší informace kontaktujte vedoucí nabízených témat

 

Kombinace optických a radarových dat DPZ v monitoringu supra-glaciálních jezer 

Vývoj nových architektur hlubokých neuronových sítí pro identifikaci sesuvů ze snímků DPZ 

Vedoucí práce: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D. (brodsky@natur.cuni.cz)

 

Rukopisné mapy Čech jako zdroj informací o vývoji říční sítě

Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (bayertom@natur.cuni.cz)


Rukopisné mapy bitev třicetileté války v kontextu středoevropského prostoru.

Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

 

Aplikace dat SAR pro sledování urbánních změn v oblasti městských aglomerací v rozvojových zemích

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Kolář, CSc. (jkolar@natur.cuni.cz)


Podklady pro kontrolu stavu travních porostů s využitím radarových družicových dat

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.


Identifikace a monitoring nestabilních svahů v okolí dopravní infrastruktury a městské zástavby s využitím radarové interferometrie

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.


Automatizovaná detekce změn dopravní a energetické infrastruktury

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.


Sledování stavu a vývoje zemědělské vegetace z optických družicových dat

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.


Předzpracování družicových dat pro jejich zpracování na cloudové platformě

Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.

 

Monitoring spontánní obnovy lesních porostů poškozených kůrovcem v národních parcích v Česku s využitím multispektrálních a hyperspektrálních dat velmi vysokého prostorového rozlišení a dat LiDAR pořízených pomocí UAV a multispektrálních družicových dat

Vedoucí práce: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (lucie.kupkova@natur.cuni.cz)

- pořízení multispektrálních a hyperspektrálních dat bezpilotními prostředky (VTOL Atmos Marlyn, DJI M600 Pro, DJI Phantom Multispectral) a špičkovými kamerami (MicaSense Altum – mulitspektální s termálním pásmem, Headwall Nano-Hyperspec) v časové řadě (v průběhu sezóny let 2021-2023)

- kombinace s družicovými daty velmi vysokého prostorového rozlišení - PlanetScope (hustá časová řada od roku 2017), případně RapidEye (od roku 2009 do roku 2019)

- spolupráce s lesními odborníky z národních parků v definování sukcesních stádií a jejich typologii

- analýza multitemporálních obrazových dat pokročilými metodami DPZ (např. metody strojového učení)

- podpora v rámci projektů týmu Laboratorní a obrazové spektroskopie PřF UK

 

Využití družicových dat v Land Use/Land Cover Change and Forestry (LULUCF)

Vedoucí práce: doc. RNDr. Přemysl Štych, PhD. (stych@natur.cuni.cz)

- vývoj klasifikačních metod land cover s využitím cloudových technologií (např. Google Earth Engine)

- využití metod strojového učení a volně dostupných dat Sentinel a Landsat

- implementace výsledků v procesu reportování LULUCF evropských států pro účely modelování stavu a změn klimatu/skleníkových plynů

- spolupráce v rámci mezinárodního projektu "Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake" (https://www.copernicus-user-uptake.eu)

 

Monitoring obnovy lesních ekosystémů ve střední Evropě pomocí družicových dat

Vedoucí práce: doc. RNDr. Přemysl Štych, PhD.

- využití časových řad družicových snímků v hodnocení obnovy lesních ploch po roce 2015

- využití družicových dat Sentinel a cloudových technologií

- mezinárodní srovnání změn lesních ekosystémů v rámci střední Evropy

- navázání na výzkumné metody a výsledky výzkumného týmu EO4Landscape (https://www.natur.cuni.cz/geografie/geoinformatika-kartografie/veda-a-vyzkum/vyzkumne-tymy/vyzkumny-tym-hodnoceni-land-use-a-land-cover-z-druzicovych-dat)

 

Hodnocení dlouhodobých změn land cover v Etiopii

Vedoucí práce: doc. RNDr. Přemysl Štych, PhD.

- vyhodnocení dlouhodobých změn land cover ve vybraných regionech Etiopie

- využití pokročilých cloudových technologií a klasifikačních metod strojového učení

- implementace výsledků do procesů krajinného plánování a erozní ochrany v Etio

Publikováno: Pondělí 30.11.2020 12:55

Akce dokumentů