E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMobilní aplikace DoPřírody!

Mnozí lidé někdy hledali v ulicích Prahy únik do alespoň malého kousku přírody. To inspirovalo autory k vytvoření aplikace pro mobilní telefony, která podle zadaných specifikací vyhledá ve své databázi nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně do nich dokáže uživatele z jeho aktuální polohy navigovat. Aplikace, kterou využijí především milovníci přírody, je pro své zaměření nazvána „DoPřírody!”. O vzniku a využití aplikace pojednává článek Bc. Michala Jakla a Ing. Miroslava Čábelky z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie v časopise Geografické rozhledy č. 2, ročník 27.

JAKL, M., ČÁBELKA, M. (2017): S MOBILNÍ APLIKACÍ DOPŘÍRODY! GEOGRAFICKÉ ROZHLEDY, 27(2), 32–33.

Abstrakt:

Tvorba mobilních aplikací je velice dynamickým odvětvím a trendem posledních let. Je možné využít mobilní telefony při hledání cest do městských přírodních lokalit? V článku je popsán právě vznik takovéto aplikace pro mobilní telefony, která podle zadaných specifikací vyhledá ve své databázi nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně do nich dokáže uživatele z jeho aktuální polohy navigovat. Aplikace byla pro své zaměření nazvána DoPřírody!

Klíčová slova: Android, mobilní aplikace, programování, geoinformatika, příroda, GPS

Abstract (EN):

Mobile application “DoPřírody!”. The creating of mobile applications is a dynamic trend of the last few years. Is it possible to use mobile phones to find ways to urban natural habitats? This article describes the creation of such a mobile phone application “DoPrirody!“ which can search in its database for the closest natural area in Prague according to required specifications and consequently navigates its users from their current location.

Keywords (EN): Android, mobile applications, programming, geoinformatics, nature, GPS

 

 

Přiložený soubor: gr2702_jakl.pdf
Publikováno: Neděle 10.12.2017 16:50

Akce dokumentů