E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetody hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů

V edici Geographica vyšla nová kniha Hodnocení stavu smrkových porostů - Případové studie sledování vývoje fyziologického stavu smrkových porostů v Krušných horách v letech 1998 – 2013. Na jejím vzniku se podílely vědecké pracovnice z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. a Mgr. Lucie Červená.

Smrk ztepilý, nejhojnější dřevina Česka, je citlivý vůči atmosférickému znečištění, kterým byly Krušné hory silně zasaženy ve druhé polovině 20. století. V několika kalamitních vlnách tam došlo k velkoplošnému poškození až odumírání smrkových porostů.

Víceoborová monografie podává přehled metod hodnocení fyziologického stavu smrkových porostů, které autorský kolektiv částečně vyvinul a použil. První část knihy přibližuje obecný rámec problematiky, druhá část je metodická, zaměřená zejména na metody spektroskopické, používané pro velkoplošné hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země, ale i na metody studia struktury a biochemického složení listoví. Třetí část ukazuje využití těchto metod pro studium smrkových porostů v Krušných horách od konce 90. let 20. století.

Kniha představuje teoretické a metodické základy hodnocení fyziologického stavu dřevin a výsledky dlouhodobého výzkumu v rámci řady grantových projektů českých i mezinárodních ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy z NASA Goddard Space Flight Center, University of Maryland, USA, University of Durham, USA, České geologické služby, CzechGlobe (Ústav pro výzkum globální změny AV ČR), VÚLHM Zbraslav-Strnady a AOPK Karlovy Vary.

Na knize a metodách spolupracovali kolegyně z Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie RNDr. Lucie Kupková, Ph.D., Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. a Mgr. Lucie Červená. Jedná se o dlouhodobou výzkumnou spolupráci podpořenou řadou grantů mezi biology a ekology rostlin a geografy. 

Informace o autorech:

Prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. je profesorkou anatomie a fyziologie rostlin na katedře experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je předsedkyní České společnosti experimentální biologie rostlin a evropskou koordinátorkou sítě SCERIN.

RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. je vědecko-pedagogickou pracovnicí katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou vedení Komise Land Use / Land Cover Changes Mezinárodní geografické unie a evropským kontaktem sítě SCERIN.

Doc. Petya Entcheva Campbell, Ph.D. je vědeckou pracovnicí Joint Center for Earth Systems Technology a docentkou na University of Maryland Baltimore County, USA a NASA Goddard Space Flight Center, Biospheric Sciences Branch. Je americkou koordinátorkou sítě SCERIN.

 

Albrechtová J, Kupková L, Campbell P.K.E. (eds.): Hodnocení stavu smrkových porostů. - Případové studie sledování vývoje fyziologického stavu smrkových porostů v Krušných horách v letech 1998 - 2013. Geographica - Česká geografická společnost, 2017, ss. 401, ISBN: ISBN 978-80-905642-9-9

Publikováno: Pátek 23.03.2018 12:10

Akce dokumentů