E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMapa výskytu klíšťat využívající data i z kosmických družic je opět v hledáčku veřejnosti a médií

Jarní počasí a výlety do přírody provází každoroční nepříjemnost - klíšťata. Více než čtvrtina z nich je infikovaná přenosnými chorobami. Odborníci z katedry aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy připravili mapu míst, kde klíšťata hrozí nejvíc.

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie byla partnerem projektu IGA MZ ČR č. NT11425-5/2010 s názvem: Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikací klimatu.

Jedním z hlavních  výstupů byla Mapa přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR:

 

Podívejte se na nové reportáže o mapě v médiích

 

 

O projektu

Projekt byl zaměřen na vývoj metodiky zpracování družicových dat, která umožní určovat druhy lesního a křovinatého porostu příznivé pro výskyt klíštěte obecného. Pro území celé České republiky bylo použito celkem devět scén pořízených přístroji na americké družici Landsat. Různé druhy porostu byly na řadě míst zmapovány terénním průzkumem a zaneseny do datbáze vzorků porostu.

Podle spektrálních vlastností lesních porostových tříd byly na každé scéně určeno 9 různých tříd. Jejich výskyt byl korelován z nemocností klíšťovou encefalitidou v obcích s rozšířenou působností za posledních 10 let. Na základě korelační analýzy a vyrovnání mezi scénami byly různé druhy porostu rozčleněny do šesti kategorií míry rizika onemocnění touto nemocí.

Výsledek byl znázorněn v mapě jak v tištěné tak v elektronické podobě. Na webovém portálu projektu je k dispozici interaktivní mapa, kterou je možné použít i na mobilním zařízení k ověření míry rizika v okolí aktuálního místa při pohybu v terénu.

Spoluřešitelé za KAGIK: 

  • Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.,
  • Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.,
  • Ing. Eva Štefanová, Ph.D.,
  • Mgr. Lucie Červená,
  • Ing. Miroslav Čábelka,
  • Bc. Petra Kolešová.

 

 

Publikováno: Čtvrtek 26.04.2018 16:50

Akce dokumentů