E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníExkurze v rámci předmětu Dějiny kartografie

V rámci výuky předmětu Dějiny kartografie se uskutečnily dvě exkurze do specializovaných mapových sbírek. Tou první byla Mapová sbírka PřF UK a druhou Ústřední archiv zeměměřictví a katastru.

 

Exkurze do Mapové sbírky PřF UK

http://www.mapovasbirka.cz

Mapová sbírka je univerzitní sbírkou pro vědu, výzkum a výuku. Slouží akademickým pracovníkům a studentům Univerzity Karlovy, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti (viz Služby Mapové sbírky).

Ve dvou oddělených přednáškách se studentům představila Mapová sbírka v celé své kráse.
Při první prohlídce se studenti seznámili s historií sbírky, jejím obsahem i možnostmi, jak využívat poskytované služby a pracovat s mapami na různé způsoby. Zároveň si prohlídli exponáty z galerie kartografie, které představují průřez nejvýznamnějšími kartografickými školami. 

Hlavním tématem druhé prohlídky byly nejstarší kartografické památky Čech, Moravy a Slezska. K nahlédnutí byla různá vydání map od Klaudyána, Aretina, Fabricia, Komenského či Helwiga.

Exkurze do Mapové sbírky PřF UK

 

 

Exkurze do Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericky-urad/Dalsi-informace/UAZK/Prohlizeni-archivalii,-archivni-mapy.aspx

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru je veřejný specializovaný archiv. Hlavní náplní jeho činnosti je přejímání a evidence archiválií oborů geodézie, kartografie a katastr, jejich následné archivní zpracování, systematická digitalizace skenováním a jejich zpřístupňování veřejnosti. Je organizační součástí Zeměměřického úřadu a sídlí v Praze Kobylisých. 

V rámci exkurze se studenti seznámili s Archivem a jeho zajímavostmi se zaměřením na státní mapové dílo před a i po vzniku ČSR.

 

 

 

 

Publikováno: Čtvrtek 03.05.2018 14:25

Akce dokumentů