E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeny rektorky pro studenty katedry

Mezi laureáty letošních Cen rektorky Univerzity Karlovy jsou Petra Krsková a Mojmír Polák, kteří obhájili své práce na Katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Gratulujeme!

Velkého úspěchu dosáhli naši studenti Petra Krsková a Mojmír Polák. Oba dva získali za svoje práce cenu rektorky UK. Petra za bakalářskou práci na téma "Tematický atlas skatingu" (vedoucí práce Jakub Lysák) a Mojmír za diplomovou práci "Testování možností extrakce vybraných krajinných charakteristik pro popis stanovišť výskytu indikačně významných druhů ptáků v Krkonoších z dat dálkového průzkumu Země" (vedoucí práce Lucie Kupková).

Oběma patří velká gratulace. Studentům děkujeme za reprezentaci katedry a zároveň přejeme hodně dalších úspěchů v budoucích odborných i dalších aktivitách.

Publikováno: Pondělí 20.03.2023 08:25

Akce dokumentů