E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepšího bakaláře UK - Bc. Michala Jakla

Cenu prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů obdržel Bc. Michal Jakl z oboru Fyzická geografie a geoinformatika na PřF UK. Svou bakalářskou práci s názvem Tvorba geoinformačního systému pro mobilní zařízení obhajoval na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Ceny jsou udělovány studentům, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Gratulujeme!

Michal Jakl cenu obdržel za svoji bakalářskou práci, ve které se mu podařilo propojit oblasti svého zájmu – geoinfografiku, geografii, kartografii a matematiku. Podařilo se mu vytvořit aplikaci pro mobilní telefony, která podle polohy uživatele vyhledává nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně vytvořil geoinformační systém s aplikacemi – např. online geolokaci pro orientační běh, geolokageolokační hru pro mobilní telefony či aplikaci pro správu turistických pamětních mincí.

Předávání cen na Youtube: https://youtu.be/CWKtf8tOA-g?t=821

Předávání cen na fakultním webu: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/aktuality/vynikajici-studenti-univerzity-karlovy-obdrzeli-ceny-rektora-bodovali-i-zastupci-nasi-fakulty

 

DoPřírody!

Mnoho lidí často hledá v ulicích Prahy únik alespoň do malého kousku přírody. To bylo inspirací pro vytvoření aplikace pro mobilní telefony, která dokáže vyhledat přírodní oblasti v Praze. V reálném čase pak do nich uživatele naviguje z jeho aktuální polohy.

Aplikace je výsledkem bakalářské práce Bc. Michala Jakla, která vznikla pod vedením Ing. Miroslava Čábelky a byla obhájena na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie.

Aplikace DoPřírody!: 

 

Publikováno: Pátek 10.03.2017 15:05

Akce dokumentů