E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Zapojte se do výběru fakultního znaku - 2. kolo

Nové vedení fakulty spolu s Akademickým senátem se rozhodly pokračovat ve výběru fakultního znaku tak, jak bylo původně plánováno. Podívejte se na 13 návrhů znaku a napište k nim svůj názor. V druhé polovině března bude možné hlasovat a podpořit pro vás nejlepší variantu.

Publikováno 27.2.2017

Blahopřejeme pedagogům fakulty ke Dni učitelů!

Pedagogická práce je vedle práce věděcké jedním ze dvou základních pilířů univerzitního života. Jelikož na 28. březen připadá výročí narození Jana Amose Komenského, je v českých zemích tradičně slaven Den učitelů. Všem, kdo se podílejí na výchově dalších vědeckých generací k tomuto svátku upřímně blahopřejeme!

Publikováno 22.3.2017

GISáček 2017 pod vládou geografů z Přírodovědecké fakulty UK!

Na půdě VŠB-TU Ostrava se 22. března 2017 konal 20. ročník mezinárodní studentské soutěžní konference GISáček, které se zúčastnili studenti z oblasti geověd ze všech čtyř zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Letošní ročník ovládli studenti prezentující své bakalářské a diplomové práce obhájené na katedře aplikované geoinformatiky a kartografie. Bc. Jakub Báča, Bc. Michal Jakl a Mgr. Jan Šimbera.

Publikováno 27.3.2017

Přednáška: Přírodní podmínky jižní Patagonie a Ohňové země

Datum konání 29.3.2017

Cyklus přednášek "Latinská Amerika" pokračuje tento týden přednáškou o přírodních podmínkách jižní Patagonie a Ohňové země. Přednášet bude RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. z katedry fyzické geografie a geoekologie. Všichni zájemci jsou vítáni.

Publikováno 28.3.2017

Fotografická výstava: Ázerbajdžán v Botanické zahradě

Datum konání 22.3.2017 - 28.3.2017

Děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. si dovoluje pozvat fakultní veřejnost na výstavu fotografií věnovanou 45 letům vzájemných kontaktů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze s Biologickou fakultou Státní Univerzity v Baku, která se bude konat v subtropickém skleníku Botanické zahrady PřF UK Na Slupi 16 ve dnech 22. – 28.3. 2017.

Publikováno 16.3.2017

Přednáška: Jak fungují média aneb co se v redakcích děje s vědou?

Datum konání 5.4.2017

Chcete poznat, jak fungují novináři, a co se s vědeckými tématy děje v redakcích? Máte jedinečnou možnost, a to v případě, že navštívíte přednášku JAK FUNGUJÍ MÉDIA ANEB CO SE V REDAKCÍCH DĚJE S VĚDOU? Přednáška proběhne za účasti redaktorů magazínu Vesmír Evy Bobůrkové a Marka Janáče. Přednášku povede Eva Samšuková a koná se 5. dubna 2017 od 18:00 v Mineralogické posluchárně Přírodovědecké fakulty.

Publikováno 15.3.2017

Akce dokumentů