E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Na Expedici Neuron se letos můžete vydat již potřetí. Tentokrát již za celý 1 000 000 Kč!

Nadační fond Neuron na podporu vědy vypisuje letos již potřetí grant na podporu vědecké expedice. Naše fakulta má v získávání podpory již tradici: oba předcházející laureáti byli našimi absolventy. Oproti předcházejícím rokům se se však letos příspěvek na expedici navýšil čtyřnásobně! Své štěstí můžete letos zkusit i vy. Uzávěrky přihlášek jsou 30. září.

Publikováno 18.7.2016

Barbora Kodedová, studentka biologie, se v moderním pětiboji kvalifikovala na olympiádu v Riu

Na seznamu plzeňských kandidátů účasti na olympiádě nejnovější jméno, přibylo na něj až v polovině června. Mnohonásobná medailistka z MS a ME mládežnických kategorií pronikla do nominace poté, kdy na ni připadlo jedno z uvolněných míst díky její pozici v redukovaném světovém žebříčku, protože za každou zemi mohou startovat maximálně dvě moderní pětibojařky.

Publikováno 10.7.2016

Zemřel profesor Zdeněk Neubauer

Po delší vleklé nemoci zemřel v úterý 5.7. přední český filosof a biolog prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc. Byl jedním z obnovitelů katedry filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, kterou v první polovině 90. let vedl. Jeho rozsáhlé dílo obsahuje řadu spisů o vztahu přírodních věd a filosofie. Jako biolog se věnoval v první řadě mykologii a mikrobiologii. Zemřel ve věku 74 let. Čest jeho památce!

Publikováno 7.7.2016

MAPOVÁ SBÍRKA PřF UK otevřela výstavu “Mapy obležení jako záchrana paměti”

Datum konání 30.6.2016 - 31.8.2016

Unikátní renesanční mapa, objevená v Mapové sbírce PřF UK, doplňuje čtveřici map Velkého obležení Malty Turky v roce 1565. Celý cyklus, zahrnující i mapy z kolekce National museum of Fine Arts na Maltě, bude vystaven v Mapové sbírce PřF UK. Pro veřejnost bude výstava přístupná až do konce srpna.

Publikováno 16.6.2016

Vědecko-výzkumné centrum BIOCEV zahájilo provoz. Součástí otevření je i dvoudenní vědecká konference.

Čtvrtek 16.6. 2016 znamenal pro Univerzitu Karlovu a Akademii věd České republiky významný den. Po půl roce zkušebního provozu byl za účasti představitelů Vlády České republiky, nejvyšších představitelů UK a AV ČR a dalších významných hostů slavnostně přestřižena páska před vchodem do tohoto nově vzniklého vědeckého centra. Na úvod probíhá i dvoudenní vědecká konference.

Publikováno 17.6.2016

Kniha “Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost” získala Hlávkovu cenu za vědeckou literaturu v roce 2016

Cenu J. Hlávky uděluje "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" společně s nadací Český literární fond. V kategorii "vědy o neživé přírodě" za rok 2015 zvítězila publikace autorského kolektivu, mezi jehož členy byla i čtveřice vědců Geografické sekce naší fakulty: Bohumír Janský, Ivan Bičík, Jan Kocum a Přemysl Štych. K získání prestižního ocenění srdečně blahopřejeme!

Publikováno 1.7.2016

Středoevropská konference historických geografů proběhne v Praze mezi 31.8. a 2.9.

Datum konání 31.8.2016 - 2.9.2016

Výzkumné centrum historické geografie, Historický ústav AV ČR, Přírodovědecká fakulta UK, Sekce historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti a místní organizační výbor si dovoluje pozvat všechny zájemce na Středoevropskou konferenci historických geografů, která proběhne v Praze na Albertově mezi 31. srpnem a 2. září 2016. Konference je zaměřena především na aktuální výzkum a výzvy v oblasti historické geografie středoevropského prostoru.

Publikováno 14.7.2016

V Praze probíhá setkání rostlinných biologů světového významu

Ve dnech 26. - 29. 6. 2016 probíhá v Praze důležité setkání rostlinných biologů evropského a světového významu „Plant Biology Europe EPSO / FESPB Congress 2016“, kterého se účastní více než 900 vědců z 58 zemí celého světa. Cílem kongresu je rozvinutí diskuse nad současnými výzvami rostlinné biologie 21. století.

Publikováno 29.6.2016

Akce dokumentů