E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuálně


Volba děkana - veřejná diskuse s kandidáty

Datum konání 4.10.2016

V rámci volební kampaně bude v úterý 4. října organizováno další diskusní setkání kandidátů s akademickou veřejností. Diskuse proběhne ve Velké geologické posluchárně v budově Albertov 6 od 16.00.

Publikováno 27.9.2016

Noc vědců 2016 na Přirodovědecké fakultě UK

Datum konání 30.9.2016

Sekce chemie PřF UK se letos účastní Noci vědců s prakticky i teoreticky zaměřeným programem určeným pro širokou veřejnost. Tématem letošní Noci vědců je "Bezpečnost", přednášky i praktická laboratorní cvičení jsou tak zaměřeny na jedy a jedovaté látky a bezpečné zacházení s nimi a dále na aspekty bezpečné práce s chemikáliemi a bezpečné chování v chemické laboratoři.

Publikováno 20.9.2016

Studentský jarmark proběhne v Karolinu 5. října

Datum konání 5.10.2016

Ve středu 5. října 2016 se za podpory Univerzity Karlovy uskuteční v nádvořích Karolina již tradiční Studentský jarmark. Akce je koncipována jako neformální uvítání akademického roku a jejím cílem je prezentovat studentům (a nejen jim) širokou škálu studentských spolků napříč univerzitou, jejich aktivity a širší možnosti spolupráce a zapojení se do aktivního dění na UK. Program bude probíhat mezi 13 - 22 hodinou.

Publikováno 29.9.2016

Informační, poradenské a sociální centrum RUK pořádá řadu seminářů na podporu kariéry

Vstup do světa mimo univerzitu sebou nese řadu specifických nároků. Přípravu na ně již během studia může usnadnit bohatý program seminářů, které pořádá ISPC RUK. Během tohoto semestru se stejně jako v minulosti můžete přihlásit nejen na semináře na podporu kariéry, ale také na ty, které vás připraví na studium v zahraničí. Zajímavými semináři bude doprovozen i veletrh Absolvent, který proběhne v areálu Karolina v týdnu mezi 3. - 7. 10.

Publikováno 13.9.2016

Mentoringový program PřF UK otevírá další ročník

Studenti, poohlížíte se po zaměstnání či alespoň pracovní zkušenosti mimo univerzitu? Napomoci by Vám měl mentoringový program, organizovaný naší fakultou. Nabídka mentorů pro následující semestr je připravena - stačí se jen zaregistrovat. Přihlášky do programu můžete podávat do 30. září. Neváhejte - o program je velký zájem!

Publikováno 7.9.2016

Seminář: Klimatická změna a její důsledky

Datum konání 13.10.2016

Srdečně zveme všechny zájemce na seminář Klimatická změna a její důsledky, který pořádá Ústav fyziky atmosféry Akademie věd ve spolupráci s Katedrou fyzické geografie PřF UK. Vystoupí přední evropští i čeští odborníci. Seminář se koná 13. října 2016 od 9:00 do 14:00 hodin v přednáškovém sále č. 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Publikováno 27.9.2016

Mapová sbírka PřF UK zve na přednášku o Přemyslovském glóbu

Datum konání 29.9.2016

Přednášku o unikátním glóbu ze sbírky českého krále Přemysla Otakara II. přednesou PhDr. Alena Hadravová, CSc. a doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. z Akademie věd ČR. Přednáška proběhne 29.9. od 14.00 v posluchárně Věž na Albertově 6.

Publikováno 23.9.2016

Akce dokumentů