E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZaměstnání nového zaměstnance

Zaměstnanec je občan ČR

 • katedra včas informuje zaměstnanecký odbor o plánovaném nástupu (zpravidla měsíc předem)
 • zaměstnanec vyplní na pracovišti nebo po dohodě na zaměstnaneckém odboru nástupní dokumenty
 • před nástupem zaměstnanec absolvuje vstupní pracovnělékařskou prohlídku - pracoviště předvyplní žádost o prohlídku
 • na pracovišti vyplní návrhový list
 • vedoucí pracoviště vytvoří popis činnosti zaměstnance
 • nástupní dokumenty a návrhový list zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor měsíc před plánovaným nástupem
 • popis pracovní činnosti pošle pracoviště na zaměstnanecký odbor po podepsání zaměstnancem, zpravidla spolu s podepsanou pracovní smlouvou

Zaměstnanec není občan ČR

 1. Občan EU
  nemá jinou práci než pro fakultu:
  • katedra včas informuje zaměstnanecký odbor o plánovaném nástupu (zpravidla měsíc předem)
  • zaměstnanec vyplní na pracovišti nebo po dohodě na zaměstnaneckém odboru nástupní dokumenty (pokud zaměstnanec není v ČR, lze násutpní dokumenty poslat e-mailem)
  • před nástupem zaměstnance absolvuje vstupní pracovnělékařskou prohlídku - pracoviště předvyplní žádost o prohlídku
  • vedoucí pracoviště vyplní návrhový list
  • vedoucí pracoviště vytvoří popis činnosti zaměstnance
  • nástupní dokumenty a návrhový list zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor měsíc před plánovaným nástupem
  • popis pracovní činnosti pošle pracoviště na zaměstnanecký odbor po podepsání zaměstnancem, zpravidla spolu s podepsanou pracovní smlouvou
 2. Občan EU
  má další práci v EU:
  • katedra včas informuje zaměstnanecký odbor o plánovaném nástupu (zpravidla měsíc předem)
  • zaměstnanec se musí rozhodnout, ve kterém státě bude platit sociální a zdravotní pojištění, a v tom státě si zažádat o vystavení formuláře A1
   • pracovní poměr zaměstnance nemůže začít před vystavením formuláře A1
   • pokud formulář A1 bude vystaven jiným státem než ČR, podepíše zaměstnanec před podpisem pracovní smlouvy Vzájemnou dohodu o plnění povinností jménem zaměstnavatele, týkajících se placení odvodů pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
  • zaměstnanec vyplní na pracovišti nebo po dohodě na zaměstnaneckém odboru nástupní dokumenty (pokud zaměstnanec není v ČR, lze podklady poslat e-mailem)
  • zaměstnance absolvuje vstupní pracovnělékařskou prohlídku - pracoviště předvyplní žádost o prohlídku
  • vedoucí pracoviště vyplní návrhový list
  • vedoucí pracoviště vytvoří popis činnosti zaměstnance
  • nástupní dokumenty a návrhový list zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor měsíc před plánovaným nástupem
  • popis pracovní činnosti pošle pracoviště na zaměstnanecký odbor po podepsání zaměstnancem, zpravidla spolu s podepsanou pracovní smlouvou
 3. občan třetí země (mimo EU)
  • katedra včas informuje zaměstnanecký odbor o plánovaném nástupu 
  • zaměstnanec bude potřebovat pro práci vízum
   • na pokyn pracoviště sepíše zaměstnanecký odbor dohodu o hostování a závazek k odvodům, na jejímž základě zaměstnanec požádá ve své zemi o vízum
   • s žádostí o vízum může pomoct zaměstnanci i UK POINT
   • pracovní poměr zaměstnance nemůže začít před udělením víza
  • zaměstnanec vyplní, vytiskne, podepíše, naskenuje a zašle e-mailem na zaměstnanecký odbor nástupní dokumenty
  • zaměstnanec absolvuje  před nástupem vstupní pracovnělékařskou prohlídku - pracoviště předvyplní žádost o prohlídku
  • vedoucí pracoviště vyplní návrhový list
  • vedoucí pracoviště vytvoří popis činnosti zaměstnance
  • nástupní dokumenty a návrhový list zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor měsíc před plánovaným nástupem
  • popis pracovní činnosti pošle pracoviště na zaměstnanecký odborí po podepsání zaměstnancem, zpravidla spolu s podepsanou pracovní smlouvou

Akce dokumentů