E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti

DPP = Dohoda o provedení práce

 • uzavírá se zpravidla při jednorázové činnosti, která trvá do 300 hodin ročně

 • sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele se platí od 10 001 Kč 

 • z výdělku zaměstnanec odvede srážkovou daň ve výši 15 %

 

DPČ = Dohoda o provedení práce

 • uzavírá se na pravidelnou vedlejší činnost v rozsahu do 20 hodin týdně

 • sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele se platí od 3 500 Kč

 • z výdělku zaměstnanec odvede srážkovou daň ve výši 15 %

 

 • na pracovišti se zaměstnancem vyplní DPP / DPČ

 • u zaměstnance s titulem doc. nebo prof. pracoviště vyplní k DPP / DPČ povinnou přílohu

 • před nástupem zaměstnanec v kategorii práce 2 a 3 absolvuje vstupní pracovnělékařskou prohlídku - pracoviště předvyplní žádost o prohlídku

 • kategorie 2 a 3 - Medical Help, VFN

 • pracoviště zašle podepsanou DPP / DPČ spolu s povinnou přílohou a dokladem o absolvování pracovnělékařské prohlídky na zaměstnanecký odbor alespoň týden před plánovaným nástupem

 • na konci každého měsíce vyplní pracoviště výkaz práce k DPP / DPČ a zašle ho na zaměstnanecký odbor (u dílčí DPP je možné výkaz práce zaslat spolu s DPP)

Akce dokumentů