E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProdloužení pracovní smlouvy, změna pozice, změna mzdy, změna zdroje financování

Prodloužení pracovní smlouvy

 • akademický pracovník
 • neakademický pracovník 
  • vedoucí pracoviště vyplní návrhový list
  • návrhový list zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor

Změna pracovní pozice

 • akademický pracovník
  • se zaměstnancem proběhne hodnotící pohovor na základě Opatření děkana k realizaci Řádu výběrového řízení (OD č. 13/2019), z hodnotícího pohovoru se provede zápis (Zápis z hodnotícího pohovoru s AP z důvodu změny akademické pozice)
  • vedoucí pracoviště vyplní návrhový list
  • vedoucí pracoviště vytvoří popis činnosti zaměstnance
  • návrhový list spolu se zápisem z hodnotícího pohovoru zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor
  • popis pracovní činnosti zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor po podepsání zaměstnancem, zpravidla spolu s podepsaným dodatkem k pracovní smlouvě
 • neakademický pracovník 
  • vedoucí pracoviště vyplní návrhový list
  • vedoucí pracoviště vytvoří popis činnosti zaměstnance
  • návrhový list zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor
  • popis pracovní činnosti zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor po podepsání zaměstnancem, zpravidla spolu s podepsaným dodatkem k pracovní smlouvě

V případě změny pozice z neakademického na akademického pracovníka je nutné, aby zaměstnanec úspěšně absolvoval výběrové řízení.

Změna mzdy, změna zdroje financování

 • vedoucí pracoviště vyplní návrhový list
 • návrhový list zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor

Akce dokumentů