E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormulář A1

Formulář A1, neboli Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Pokud se chystáte na pracovní cestu do zahraničí (členského státu EU nebo státu, se kterým ČR uzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení), je potřeba zažádat o formulář A1 neboli "Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení".

Formulář A1 dokládá, že se na Vás až do konkrétního data vztahují zvláštní pravidla pro vyslané pracovníky, tj. ve které členské zemi si platíte sociální a zdravotní pojištění.

V případě, že budete na cestu do zahraničí vysláni ze dne na den, je vhodné u sebe mít alespoň kopii podané žádosti. Pokud by tomu tak nebylo, hrozí zahraniční společnosti, ke které jste vysláni, sankce ve formě pokut (za nelegální zaměstnání, neodvedení příspěvků na sociální a zdravotní pojištění).

O vystavení formuláře A1 se žádá prostřednictvím tiskopisu „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“. Tento tiskopis s Vámi vyplníme na zaměstnaneckém odboru (kontakt: ilona.fronkova@natur.cuni.cz, tel.: 221 951 114)

 K žádosti je třeba přiložit:

  • kopii pracovní smlouvy, vč. všech jejích změn a dodatků - dodá zaměstnanecký odbor

  • kopii cestovního příkazu – u pracovních cest delších než 30 dní je zaslána automatická notifikace i na zaměstnanecký odbor, zaměstnanec si pouze ověří, že informace souhlasí 

  • kopii pracovní smlouvy, popř. DPP/DPČ u jiného zaměstnavatele v rámci ČR – dodá zaměstnanec

  • kopii smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí (smlouva se zahraniční institucí, zvací dopis, potvrzení o stáži apod.) – dodá zaměstnanec

Odkaz na užitečné příručky:

Výjezdy do zahraničí v akademické sféře:

https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-104-8

Zaměstnávání a hostování cizinců v českém akademickém prostředí:

https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-112-3

Seznam států, u kterých je nutné žádat o formulář A1:

Albánie

Austrálie

Belgie

Bělorusko 

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Černá Hora

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Chile

Chorvatsko

Indie

Irsko

Island

Itálie

Izrael

Japonsko

Kanada

Korea

Kypr

Lichtenštejnsko

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Makedonie

Malta

Moldavsko

Německo

Nizozemí

Norsko

Polsko

Portugalsko

Québec

Rakousko

Rumunsko

Rusko

Řecko

Slovensko

Slovinsko

Spojené státy americké

Srbsko

Sýrie

Španělsko

Švédsko

Švýcarsko

Tunisko

Turecko

Ukrajina

Velká Británie

 

Akce dokumentů