E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUkončení pracovního poměru zaměstnance

Uplynutím sjednané doby určité

 • vedoucí pracoviště připraví a předá zaměstnanci 1 měsíc před skončením pracovního poměru dopis
 • kopii podepsaného dopisu zašle pracoviště na zaměstnanecký odbor
 • zaměstnanec těsně před skončením pracovního poměru vyplní a nechá podepsat výstupní list
 • kompletně vyplněný a podepsaný výstupní list spolu s kartičkou zaměstnance předá zaměstnanec na zaměstnaneckém odboru
 • v den skončení pracovního poměru si zaměstnanec vyzvedne na zaměstnaneckém odboru zápočtový list. Pokud si zaměstnanec zápočtový list nevyzvedne, bude mu odeslán poštou do vlastních rukou na trvalou adresu.

 

Skončení pracovního poměru dohodou 

 • vedoucí pracoviště připraví a předá zaměstnanci k podpisu dohodu o rozvázání pracovního poměru
 • podepsanou dohodu o rozvázání pracovního poměru (ve dvou originálech) zašle pracoviště s dostatečným předstihem na zaměstnanecký odbor
 • zaměstnanec těsně před skončením pracovního poměru vyplní a nechá podepsat výstupní list
 • kompletně vyplněný a podepsaný výstupní list spolu s kartičkou zaměstnance předá zaměstnanec na zaměstnaneckém odboru
 • v den skončení pracovního poměru si zaměstnanec vyzvedne na zaměstnaneckém odboru zápočtový list. Pokud si zaměstnanec zápočtový list nevyzvedne, bude mu odeslán poštou do vlastních rukou na trvalou adresu

 

Výpověď ze strany zaměstnance

 • zaměstnanec sám napíše výpověď a předá ji zaměstnavateli (např. vedoucímu pracoviště, zaměstnaneckému odboru, přes podatelnu)
 • zaměstnanec těsně před skončením pracovního poměru vyplní a nechá podepsat výstupní list
 • kompletně vyplněný a podepsaný výstupní list spolu s kartičkou zaměstnance předá zaměstnanec na zaměstnaneckém odboru
 • v den skončení pracovního poměru si zaměstnanec vyzvedne na zaměstnaneckém odboru zápočtový list. Pokud si zaměstnanec zápočtový list nevyzvedne, bude mu odeslán poštou do vlastních rukou na trvalou adresu

 

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Akce dokumentů