E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDoktorské studijní programy

Jazyk výuky

Čeština / Angličtina (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia nelze změnit)

Forma výuky

Prezenční / Kombinovaná (uchazeč volí při podání přihlášky a v rámci jednoho studia lze měnit; v prezenční formě lze být maximálně v délce standadrní doby studia)

Standardní doba studia

4 roky

 

Základní informace
o studijním programu

Další informace
o studijním programu

Analytická chemie  
Anorganická chemie  
Antropologie a genetika člověka  
Aplikovaná geologie  
Biochemie  
Bioinformatika a výpočetní biologie  
Botanika  
Demografie  
Didaktika geografie  
Didaktika chemie  
Ekologie  
Environmentální vědy  
Experimentální biologie rostlin  
Filozofie a dějiny přírodních věd  
Fyzická geografie a geoekologie  
Fyzikální chemie  
Fyziologie živočichů*  
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země  
Geologie  
Imunologie*  
Makromolekulární chemie  
Mikrobiologie* Informace katedry
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur  
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie* Informace katedry
Obecná geografie  
Organická chemie  
Parazitologie  
Regionální a politická geografie  
Sociální geografie a regionální rozvoj  
Teoretická a evoluční biologie  
Vývojová a buněčná biologie* Informace katedry
Zoologie  


* studijní program Biomedicíny


Informace k aktuálním přijímacím řízením

  • Podmínky přijímacích řízení, přihláška ke studiu a průběh přijímacího řízení, formuláře, kontaky, aktuality, zápis přijatých uchazečů do studia a další informace k přijímacím řízením platné pro všechny stupně studia.

Požadavky oborových rad pro studenty zapsané do studia v předchozích ak. letech

Akce dokumentů