E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro studenty

doktorského studia
Rozcestník

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

Pro práci se soubory DOC a DOCX použijte program Word balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Potvrzení o studiu - studenti mohou získat v elektronické formě ze SIS, obdobně potvrzení o absolvování absolventi a potvrzení o průběhu studia i bývalí studenti [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word]

28.1.2019

Žádost o změnu individuálního studijního plánu [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Všeobecná žádost (přerušení studia, změna školitele, přidání konzultanta, apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 10.1.2022
Zápisový list - pouze pro zápis do studia po přerušení studia [DOCX k vyplnění v programu Word] 23.5.2022
Prohlášení o zanechání studia [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 26.8.2022
Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 26.8.2022
Všeobecné oznámení (o změně adresy, příjmení, apod.) [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Plná moc k vyzvednutí diplomu v režii RUK v režii RUK
Plná moc k vyřizování studijních záležitostí [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 7.12.2016
Přihláška k účasti na rigorozní promoci [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 6.4.2020

Státní doktorské zkoušky a disertační práce

Přihláška k obhajobě disertační práce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Žádost o změnu tématu / vedoucího / školitele disertační práce [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 29.6.2020
Žádost o distanční formu konání státních závěrečných zkoušek [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 25.3.2021

Akce dokumentů