E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníFormuláře pro zaměstnance

agenda doktorského studia
Rozcestník

 Bc. a NMgr.  studium

Ph. D. studium

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

Pro uchazeče

Pro studenty

Pro zaměstnance

 

 

Pro práci se soubory PDF použijte Acrobat Reader.
Pro práci se soubory DOC, DOCX a XLSX použijte programy balíku Microsoft Office.

Formulář

Typ

Poslední úprava

Stipendia

Formulář č. 1 - Návrh na přiznání stipendia a žádost o převod prostředků do stipendijního fondu
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 31.8.2022
Formulář č. 2 - Návrh na přiznání stipendia
(tento formulář nelze použít pro stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb.)
[PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 31.8.2022
Formulář č. 3 - Návrh na přiznání stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zákona č. 130/2002 sb. [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 31.8.2022
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v PDF) [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 31.8.2022
Formulář č. 4 - Příloha k návrhu na přiznání stipendia (hromadný seznam v XLSX) [XLSX k vyplnění v programu Excel] 31.8.2022
Formulář č. 5 - START - Návrh na přiznání stipendia a žádost o převod prostředků do stipendijního fondu [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 31.8.2022
Příloha - potvrzení o splnění podmínek pro přiznání stipendia absolventovi [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 31.8.2022

Komise a oborové rady

Změna složení oborové rady [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.6.2018
Změna složení komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 1.6.2018
Návrh nového školitele [DOC/DOCX k vyplnění v programu Word] 13.10.2021

Disertační práce

Ustanovení oponenta [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 11.2.2022
Odměna oponentovi [PDF k vyplnění v programu Acrobat Reader] 11.2.2022

Akce dokumentů