E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUniverzita třetího věku

Jsou již k dispozici fotky ze Slavnostního předávání v Karolinu. Objednat si je můžete na webových stránkách www.promoce.cz

Úvodní informace


K nejvýznamnějším aktivitám z oblasti zájmových programů celoživotního vzdělávání na PřF UK náleží zejména tzv. Univerzita třetího věku. V rámci ní je v každém studijním roce organizováno několik kurzů z různých oborů přírodních věd - z oborů biologických, chemických, geografických, geologických. Jejich zaměření postihuje přehled vývoje poznání dané vědní oblasti nebo základní informace o současném stavu či přehled nejnovějších poznatků.

Kurzy Univerzity třetího věku jsou určeny zejména seniorům v důchodovém věku (není nezbytnou podmínkou) nejrůznějšího profesního zaměření.

Kurzy jsou jednosemestrální nebo dvousemestrální. Základní formou jsou přednášky, které jsou v jednotlivých kursech v různé míře doplňovány semináři, praktickými cvičeními i exkurzemi. Studium je ve většině kurzů zakončené závěrečnou zkouškou. Předání osvědčení o úspěšném ukončení kurzu probíhá na slavnostním shromáždění v Karolinu.

                                                                                                                                               nahoru

Termín pro prodání přihlášky


Přihlašování je možné u kurzů začínajících v zimním semestru 2016/2017 od 1. června do 20. září 2016, u kurzů začínajících v letním semestru 2016/2017 od listopadu 2016 do 31.1.2017.

Formulář přihlášky je možné vyzvednout u paní Tesaříkové (kontakt viz níže) nebo je možné jej stáhnout (stačí kliknout na modré slovo "stáhnout"). Od akademického roku 2015/2016 je také možné přihlásit se do kurzu elektronicky (stačí kliknout na modré slovo "elektronicky"). 

                                                                                                                                                        nahoru 

Poplatky


Účastníci hradí příspěvek na organizační zajištění kurzu ve výši 500 Kč za dvousemestrální kurzy a 300 Kč za jednosemestrální kurzy. Příspěvek je vybírán vždy na první přednášce v hotovosti.

                                                                                                                                                                                     nahoru

Nabídka kurzů


NOVINKOU OD AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 JE OTEVŘENÍ KURZU KNIHOVNA V DOBĚ INTERNETU, KTERÝ SE OPĚT USKUTEČNÍ V LETNÍM SEMESTRU 2016/2017. 

Smyslem těchto kurzů je umožnit seniorům seznámit se s novinkami jejich vlastního oboru, získat základní poznatky z oboru, který je předmětem jejich dlouhodobého zájmu, osvojit si některé vědomosti, které jsou i pro seniory důležité s ohledem na současný vývoj vědy a techniky. Kurzy U3V nejsou zaměřeny na profesní zdokonalení využitelné v předchozím nebo současném povolání seniorů. Těžiště spočívá v přínosu pro zkvalitnění života starších občanů a umožnění jejich dalšího vzdělávání.

 

Fakulta pro rok 2016/2017 otevírá následující kurzy:

 

Nabídku kurzů je také možné stáhnout ve Wordu nebo v PDF.

                                                                                      nahoru

Kontaktní osoba pro všechny kurzy U3V na PřF UK


Bc. Veronika Tesaříková,

referentka celoživotního vzdělávání PřF UK,

telefon: +420 221 95 1067,

e-mail: veronika.tesarikova@natur.cuni.cz, u3v@natur.cuni.cz

Albertov 6, Praha 2, č.d. 312

Úřední hodiny: pondělí - čtvrtek 9,00 - 11,30 a 13,00 - 15,00

 

Doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.

proděkan pro celoživotní vzdělávání,

garant U3V za fakultu,

katedra botaniky

nahoru

Akce dokumentů