E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVolby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty

Akademická obec Přírodovědecké fakulty volí 28 senátorů Akademického senátu fakulty, zaměstnanecká (ZKAS) i studentská (SKAS) komora senátu má shodně 14 členů. Fakulta je pro účely voleb rozdělena na čtyři volební okrsky, kopírující rozdělení po sekcích.

Volby se řídí Volebním řádem Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UK. Všichni senátoři jsou voleni na dvouleté volební období.

Volby do ZKAS pro volební období 2024–2025
listopad 2023

 

Podrobné informace ohledně kandidatury a voleb najdete zde.

 


 

Volby do SKAS pro volební období 2023–2024
prosinec 2022

Podrobné informace ohledně kandidatury a voleb najdete zde.

Doplňovací volby do biologického okrsku SKAS PřF UK zde.

Doplňovací volby do chemického okrsku SKAS PřF UK zde.


Volby do ZKAS pro volební období 2022–2023
listopad 2021

Podrobné informace ohledně kandidatury a voleb najdete zde.

 


Proběhlé volby, zakládající současné složení ASF

Aktuální složení ASF

Studentská komora

Volby do Studentské komory budou probíhat v prosinci 2022.

Podrobnosti o volbách zde.

 

Zaměstnanecká komora

Poslední proběhlé volby do Zaměstnanecké komory se uskutečnily v prosinci 2021.

Podrobnosti o volbách zde.

Další řádné volby se uskuteční v prosinci 2023.


Archiv proběhlých voleb

Archiv podkladů pro předcházející volby.

Akce dokumentů