E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ZÉTA – projekty studentů a mladých výzkumníků: veřejná soutěž vyhlášena

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu Zéta. Uzávěrka je 25. 10. 2018.

Pokud plánujete podání přihlášky do této soutěže, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas připravit všechny potřebné přílohy.

Program Zéta podporuje spolupráci akademické sféry a podniků (respektive výzkumné projekty s konkrétním praktickým dopadem) prostřednictvím zapojení posluchačů magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumníků ve věku do 35 let.

  • Členy řešitelského týmu musí být alespoň 3 studenti nebo mladí výzkumníci do 35 let a alespoň jeden „mentor“ (osoba starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a/nebo aplikační sféry).
  • Dále musí být do projektu zapojen alespoň jeden aplikační garant. Aplikační garant je zpravidla budoucí uživatel výsledků projektu (například podnik nebo orgán státní správy či samosprávy), který deklaruje zájem o výzkum a podílí se na nastavení projektového záměru. Pokud je aplikačním garantem podnik, musí být členem projektového konsorcia.

Délka projektu je 12 – 24 měsíců. Maximální dotace na jeden projekt je 10 milionů Kč. Maximální míra financování je 85%, zbývající náklady musí být hrazeny účastníky projektu z neveřejných zdrojů.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 13. 9. 2018.
Úprava 21. 9. 2018 (záznam semináře).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 13.09.2018 10:05

Akce dokumentů