E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR THÉTA – energetika: veřejná soutěž vyhlášena

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Théta, který je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti energetiky. Uzávěrka je 9. 1. 2018.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím co nejdříve Romanu Hogenovou z Oddělení projektového řízení (romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
O programu Théta.

TA ČR pořádá 14. 11. 2017 informační seminář k této výzvě.

V této veřejné soutěži také figuruje institut aplikačního garanta. Aplikačním garantem je zpravidla budoucí uživatel výsledku (instituce veřejné správy, firma atd.), který deklaruje zájem o výsledky výzkumu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky. Za každého aplikačního garanta je povinná příloha doložení zájmu budoucího odběratele výsledků (např. Letter of Intent, Smlouva o využití výsledků, Smlouva o smlouvě budoucí, memorandum).

Soutěž je vyhlášena v následujících podprogramech:

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

  • Aplikační garant musí být z oblasti veřejné správy. Tento aplikační garant nemůže být součástí konsorcia.
  • Délka řešení projektu je minimálně 12 měsíců, maximální délka řešení projektu je 48 měsíců. Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 8. 2022.
  • Míra financování je 90%, výzkumné organizace mohou zbývajících 10% spolufinancovat z neveřejných i z veřejných prostředků.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

  • Aplikačním garantem musí být podnik, který může a nemusí být součástí konsorcia.
  • Délka řešení projektu je minimálně 12 měsíců, maximální délka řešení projektu je 48 měsíců. Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 8. 2022.
  • Míra financování je 60%; účastníci projektu musí zbývajících 40% spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

  • Aplikačním garantem může být podnik a/nebo instituce veřejné správy. Pokud bude aplikačním garantem podnik, může a nemusí být součástí konsorcia. Instituce z veřejné správy nemůže být součástí konsorcia.
  • Délka řešení projektu je minimálně 36 měsíců, maximální délka řešení projektu je 91 měsíců. Nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 12. 2025.
  • Míra financování je 90%, výzkumné organizace mohou zbývajících 10% spolufinancovat z neveřejných i z veřejných prostředků.

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve od 1. června 2018 a nejpozději od 1. září 2018. Podrobné informace o povinných výsledcích projektu a souvisejících povinných příloháchzadávací dokumentaci.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 11. 2017.
Upraveno 3. 11. 2017 (odkaz na seminář).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 01.11.2017 10:35

Akce dokumentů