E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ÉTA propojení společenských věd a inovací: veřejná soutěž a interní pokyny

Tato informace už není aktuální. 


Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 2. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Uzávěrka je 21. 6. 2018.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 18. 6. 2018,
   
kdy prosím zašlete náhledové pdf ke kontrole e-mailem na romana.hogenova@natur.cuni.cz.

► Pokud plánujete podání přihlášky do této výzvy, informujte prosím v dostatečném předstihu
    Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Prosím, pozorně si přečtěte interní pokyny.

Program ÉTA podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací. Financovány jsou projekty, které jsou zaměřeny na mezioborové přístupy, propojují výzkum technického a netechnického charakteru či vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu směrem k aplikacím. V jádru projektu musí stát společenské vědy a nebo humanitní vědy a nebo umění a to do takové míry, že v případě jejich vyjmutí by byl projekt nerealizovatelný.

 • V projektech je vyžadováno zapojení tzv. „aplikačního garanta“, kterým je zpravidla budoucí uživatel výsledku (firma, orgán veřejné správy, nezisková organizace atd.), který deklaruje zájem o výzkum a podílí se na nastavení projektového záměru. Aplikační garant může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky (je-li aplikačním garantem podnik, pak členem projektového konsorcia být musí).
  Aplikační garant – vysvětlení pro uchazeče.
 • Projektový návrh musí demonstrovat, že projekt bude generovat alespoň 1 aplikovaný výsledek podporovaný programem ÉTA.
  Definice výsledků podporovaných programem ÉTA.
 • Předpokládaná délka řešení projektu je 3 roky (minimálně 12, maximálně 48 měsíců).
 • Maximální míra financování je 80%.

Podpora pro předkladatele na Univerzitě Karlově

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT) nabízí podporu při přípravě projektů do programu ÉTA:

 1. konzultace k aplikační části žádosti;
 2. konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního vlastnictví či k rozdělení práv k výsledkům;
 3. pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní spolupráce s aplikačním garantem;
 4. pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech naplňujících interdisciplinaritu);
 5. právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery z aplikační sféry (např. Letter of IntentNon-disclosure agreement, memorandum, smlouva o spolupráci).

Kontaktní osoba pro podporu ze strany CPPT:
Ivana Sýkorová (Ivana.Sykorova@ruk.cuni.cz, tel. 224 491 209).
Informace o nabízené podpoře na stránkách CPPT.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 18. 5. 2018.
Úprava 24. 5. 2018 (odkaz na informace o nabízené podpoře na stránkách CPPT).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Pátek 18.05.2018 15:55

Akce dokumentů