E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTA ČR ÉTA - propojení společenských věd a inovací: veřejná soutěž vyhlášena

Technologická Agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 1. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Uzávěrka je 27. 9. 2017.

Pokud plánujete podání projektového návrhu do této soutěže, kontaktujte prosím co nejdříve Romanu Hogenovou z Oddělení Projektového řízení (romana.hogenova@natur.cuni.cz).

Vyhlášení soutěže a zadávací dokumentace.
Podpora pro předkladatele na Univerzitě Karlově.

4. 9. 2017 proběhne informační seminář k této soutěži. Kapacita semináře je již naplněna, ale bude možné jej sledovat online (odkaz bude před zahájením semináře zveřejněn na stránkách TA ČR).

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoj a inovací, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:
- využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
- propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
- vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Program zavádí roli tzv. aplikačního garanta, kterým je zpravidla budoucí uživatel výsledku (firma, orgán veřejné správy, nezisková organizace atd.), který deklaruje zájem o výsledky výzkumu, podílí se na nastavení projektového záměru a může být také členem projektového konsorcia a čerpat grantové prostředky.

Projektový návrh musí demonstrovat, že projekt bude generovat alespoň 1 aplikovaný výsledek, který bude realizován v praxi do 3 let od ukončení projektu. Předpokládaná délka řešení projektu je 3 roky (minimálně 12, maximálně 48 měsíců). Maximální míra financování je 90%.

Podpora pro předkladatele na Univerzitě Karlově

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy (CPPT) nabízí podporu při přípravě projektů do programu ÉTA.

  1. konzultace k aplikační části žádosti
  2. pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní spolupráce s aplikačním garantem
  3. pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech naplňujících interdisciplinaritu)
  4. právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery z aplikační sféry (např. Letter of IntentNon-disclosure agreement, memorandum, smlouva o spolupráci)
  5. konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního vlastnictví a k následné komercializaci

Další informace a kontakt na stránce CPPT.

Kontaktní osoba pro TA ČR na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 24. 8. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 24.08.2017 10:00

Akce dokumentů