E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrezentace: příležitosti v H2020 - Science with and for Society, SC6 Societies

Dne 14. 6. 2017 proběhl informační den zaměřený na aktuální výzvu části Věda se společností a pro společnost - Science with and for Society programu Horizont 2020 a výzvy připravované na období 2018-2020 v části Science with and for Society a v části Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies (SC6 Societies).

Stránka o akciprogram.

Prezentace:

Program Horizont 2020 je největším programem na podporu výzkumu v Evropě.

Část Science with and for Society podporuje projekty zaměřené na odpovědný výzkum (Responsible Research and Innovation - RRI), genderovou rovnost ve výzkumu, rozvoj vědecké kariéry, zapojení široké veřejnosti do výzkumu, otevřený přístup k výsledkům výzkumu (Open Access) a podobně.

Část SC6 Societies je zaměřena především na společenské vědy.

Kontaktní osoby pro program Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Müllerová.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 19. 6. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 19.06.2017 10:50

Akce dokumentů