E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníOP VVV: Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ

Na stránkách MŠMT bylo dne 8. 11. 2017 zveřejněno znění výzvy OP VVV č. 02_17_044 Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ.

Jedná se o celouniverzitní projekt, jehož příprava je koordinována pracovníky z Odboru projektové podpory rektorátu UK.
Kontaktní osobou na Přírodovědecké fakultě je Mgr. Jiří Stockmann.

Účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci Specifických cílů 1, 2 a 4 v Prioritní ose 2 programu OP VVV, případně podpora a návaznost na obdobné ESF aktivity realizované v projektech financovaných v minulém programovém období, prostřednictvím investic do modernizace studijního prostředí na vysokých školách. Cílem výzvy je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech - vybavení knihoven, studoven, jazykových a počítačových učeben, přednáškových sálů apod., využívaných napříč studijními programy s přímou vazbou na výuku a přímým dopadem na studenty. Prostřednictvím výzvy dojde k posílení již realizovaných intervencí z ESF (a ERDF) a bude dosaženo multiplikačního efektu pomocí podpory rozvoje vybavení prostor sdíleně využívaných studenty profitujícími z již realizovaných aktivit.

V současné chvíli probíhá na jednotlivých sekcích sběr podkladů prostřednictvím sekčních proděkanů pro přípravu na realizaci projektu z této výzvy. Dále bude v nejbližší době upřesněna povinnost komplementarity předmětné výzvy na ESF aktivity realizované v rámci tohoto, či minulých programových období.

 

Aktualitu publikovaly Ludmila Součková (Müllerová) a Šárka Kůsová 21. 11. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 21.11.2017 09:15

Akce dokumentů