E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMarie Skłodowska-Curie Individual Fellowships 2017: „interní pokyny“

Blíží se uzávěrka výzvy k předkládání návrhů projektů na individuální pobyty výzkumníků spojené s mezinárodní mobilitou - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (MSCA-IF). Uzávěrka je 14. 9. 2017.

„Interní pokyny“

Pokud podáváte návrh MSCA-IF projektu, který má být řešen na Přírodovědecké fakultě:
► kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz), abychom se domluvili na podpoře, kterou může oddělení před podáním projektu poskytnout,
► v projektovém návrhu prosím uvádějte jako Contact Person Tomáše Palatého (tomas.palaty@natur.cuni.cz),
► jako Your organisation uvádějte: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434.

Pokud pracujete nebo studujete na Přírodovědecké fakultě a podáváte MSCA-IF projekt, který má být řešen na zahraniční instituci, můžete také kontaktovat Oddělení projektového řízení (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz) a domluvit se na možné podpoře – a budeme rádi, když nás kontaktujete.

Kontaktní osoby pro MSCA-IF granty na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Müllerová a Tomáš Palatý.
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně MSCA-IF grantů, prosím, neváhejte se na nás obrátit.

Výzva na Participant Portal – informace o výzvě, rozhraní pro podání projektového návrhu.
Guide for Applicants.

V rámci MSCA-IF grantu je financována výzkumná stáž (1-2 roky) spojená s mezinárodní mobilitou. Téma výzkumu není omezeno. Cílem je podpořit profesní růst výzkumníka (fellow). Hostitelská instituce může být z akademického i z neakademického sektoru. MSCA-IF je zajímavou příležitostí pro:

 • výzkumníky, kteří chtějí vyjet na postdoktorskou stáž do zahraničí,
 • výzkumníky, kteří působili (alespoň 2 roky) v zahraničí a vrací se do Česka,
 • vedoucí výzkumných týmů, kteří si chtějí přivést potdoka odkudkoli ze zahraničí.

Výzkumník (fellow) musí k datu uzávěrky být držitelem titulu PhD, nebo má od získání titulu opravňujícího k zahájení doktorského studia minimálně 4 roky praxe ve výzkumu. V zemi, kde je projekt řešen (kde výzkumník absolvuje stáž), musí výzkumník splňovat pravidlo mobility: v posledních 3 letech před uzávěrkou výzvy nestrávil v této zemi víc než 12 měsíců (ve speciálních panelech je toto pravidlo volnější, viz níž).

Projektový návrh musí budoucí fellow připravovat v úzké spolupráci s potenciálním školitelem na hostitelské instituci. Návrhy projektů jsou podávány elektronicky prostřednictvím Účastnického portálu (Participant Portal). Formálně je předkladatelem projektu budoucí hostitelská instituce, na které má stáž probíhat – zpravidla prostřednictvím budoucího školitele (pouze v případě Global Fellowship je předkladatelem vysílající instituce, viz níž).

Další užitečné odkazy

Typy MSCA-IF projektů

(Podrobně v Guide for Applicants.)

 • Standard European Fellowship (MSCA-IF-EF-ST)
  Stáž 1-2 roky na hostitelské instituci v zemi EU nebo asociované k programu Horizont 2020, výzkumník musí v této zemi splňovat pravidlo mobility.

 • Global Fellowship (MSCA-IF-GF)
  Stáž 1-2 roky na hostitelské instituci ve třetí zemi (ani země EU ani asociovaná k programu), kde výzkumník splňuje pravidlo mobility. Po této vysílací fázi následuje povinná návratová fáze 1 rok na „vysílající“ instituci v zemi EU nebo asociované k programu. Na návratovou fázi se pravidlo mobility nevztahuje. Předkladatelem projektu je „vysílající“ instituce.

 • Speciální panely
  Stáž 1-2 roky v zemi EU nebo asociované k programu. Platí zde upravené pravidlo mobility: v zemi, kde je projekt řešen (kde výzkumník absolvuje stáž) výzkumník v posledních 5 letech před uzávěrkou výzvy nestrávil víc než 3 roky.

  • Career Restart panel (MSCA-IF-EF-CAR)
   Schéma určené výzkumníkům, kteří chtějí znovu nastartovat svou vědeckou kariéru po jejím přerušení, například po rodičovské dovolené. Výzkumník musí splňovat upravené pravidlo mobility a 12 měsíců bezprostředně před uzávěrkou nepůsobit aktivně ve výzkumu.

  • Reintegration panel (MSCA-IF-EF-RI)
   Podporuje návrat výzkumníků ze třetích zemí (ani země EU ani asociovaná k programu) do zemí EU nebo asociovaných k programu. Výzkumník musí splňovat upravené pravidlo mobility a současně mít národnost některé ze zemí EU nebo asociované k programu.

  • Society and Enterprise panel (MSCA-IF-EF-SE)
   Pro případy, kdy je hostitelská instituce, na které má stáž probíhat, z neakademického sektoru (nejedná se ani o univerzitu nebo vysokou školu ani o výzkumnou instituci typu akademie věd). Výzkumník musí splňovat upravené pravidlo mobility.

Během trvání projektu – stáže, může výzkumník také absolvovat secondment: krátkodobou stáž na jiné než hostitelské instituci (až 6 měsíců pro projekty celkově delší než 18 měsíců). Secondment musí být přínosný jak pro vědeckou část projektu, tak pro osobní rozvoj výzkumníka.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 14. 6. 2017.
Úprava 21. 6. 2017 (opravena formulace podmínky způsobilosti pro výzkumníky bez PhD).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 14.06.2017 08:05

Akce dokumentů