E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníČesko-ukrajinské projekty spolupráce ve výzkumu – mobilita výzkumníků 2019-2020

MŠMT vyhlásilo Výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020. Uzávěrka je 30. 4. 2018.

Interní uzávěrka pro Přírodovědeckou fakultu je 15. 4. 2018.
Každý projekt musí svým souhlasem zaštítit sekční proděkan.
Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Pavla Pousková.

Vyhlášení výzvy – včetně odkazů na zadávací dokumentaci a formuláře.

Obsahově identický návrh projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a ukrajinskou částí týmu jeho řešitelů na Ukrajině.

Projekty mohou být dvouleté (realizované od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020). Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů zapojených výzkumníků (náklady vždy hradí vysílající strana); není podporována účast výzkumníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních. Maximální výše finančního příspěvku na projekt je 125 000 Kč na rok (tj. 250 000 Kč na celou dobu řešení projektu).

Podporovány budou projekty tematicky zaměřené na následující oblasti:

  1. Informační technologie včetně výrobních
  2. Energetika
  3. Ekologie a racionální využívání přírodních zdrojů
  4. Biotechnologie, nové terapeutické metody, prevence nemocí
  5. Nové látky a materiály
  6. Aktuální zaměření ve strojírenství
  7. Sociální a humanitní vědy

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 1. 3. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 01.03.2018 14:45

Akce dokumentů