E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInter-Transfer: podpora spolupráce s mezinárodními výzkumnými organizacemi

V rámci programu Inter-Excellence byla vyhlášena veřejná soutěž podprogramu Inter-Transfer (LTT20). Uzávěrka je 15. 9. 2019.

Pokud plánujete podání žádosti do této soutěže, kontaktujte prosím co nejdříve Oddělení projektového řízení (Romana Hogenová, romana.hogenova@natur.cuni.cz), aby bylo možné například včas zajistit všechny potřebné přílohy žádosti.

Cílem podprogramu je podpora účasti českých vědeckých pracovníků na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje, a to prostřednictvím podpory jejich zapojení do špičkových mezinárodních výzkumných týmů lokalizovaných ve výzkumných centrech a/nebo projektech mezinárodních organizací nebo vládních institucí v zahraničí (v případě, kdy je v nich umožněno přímé členství uchazeče, nebo v případě, kdy účast na aktivitách organizace mezinárodního nebo vládního charakteru v zahraničí není umožněna již existujícím členstvím České republiky v klubu členských zemí a poplatky zaplacenými státem v souvislosti s tímto členstvím – nesmí jít pouze o spolupráci na bilaterální bázi mezi 2 institucemi, kde ani jedna z nich nemá charakter mezinárodní organizace ve výzkumu a vývoji).
(Tento podprogram navazuje na bývalý program INGO II, podprogram INGO-Infra II.)

Maximální délka řešení projektu je 5 let, maximální míra financování je 100%.

Projekt musí mimo jiné splňovat následující prahová kritéria:

  • Projekt musí být zaměřen pouze na základní výzkum.
  • Musí být přiložena smlouva o spolupráci s organizací vědy a výzkumu mezinárodního charakteru v zahraničí (se sídlem mimo ČR), nebo jiný dokument prokazatelně potvrzující spolupráci (smlouva o smlouvě budoucí, Letter of Intent se specifikovaným časovým horizontem spolupráce) platný a účinný ke dni ukončení soutěžní lhůty. Doba řešení projektu nesmí přesáhnout dobu spolupráce danou takovým dokumentem (např. dobu účinnosti smlouvy o spolupráci).

Kontaktní osoba pro tuto veřejnou soutěž na Přírodovědecké fakultě: Romana Hogenová.

 

Aktualitu publikovala Klára Sobotíková 6. 8. 2019.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

 

Publikováno: Úterý 06.08.2019 09:30

Akce dokumentů