E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníInnovative Medicines Initiative: témata plánované výzvy

Tato informace už není aktuální. Přečtěte si prosím, NOVOU AKTUALITU K TÉTO VÝZVĚ


Iniciativa pro inovativní medicínu – Innovative Medicines Initiative (IMI) připravuje 17. výzvu k předkládání návrhů projektů. Na stránkách IMI je zveřejněno předběžné znění témat, která by měla být v rámci této výzvy podpořena.

Pokud se plánujete zapojit do projektu podávaného do této výzvy, informujte prosím Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz).

V přihlášce podávané prostřednictvím Funding & Tender Opportunities Portal prosím přiřaďte
k návrhu za naši instituci (a to i v případě, že se projektu účastníte v roli partnera):
► Organisation: CHARLES UNIVERSITY, PIC: 999923434
► Contact Person: Tomas Palaty, tomas.palaty@natur.cuni.cz

Projekty IMI musí být řešeny mezinárodními konsorcii s podstatnou účastí uživatelů potenciálních výsledků projektů. V praxi se konsorcia IMI projektů většinou skládají z 12 – 25 subjektů, v některých případech ale až z 50 subjektů v závislosti na povaze tématu.
Výzkumným týmům, které nemají zkušenost s účastí v projektech Rámcových programů EU, se doporučuje, aby se prostřednictvím mezinárodních kontaktů připojili jako partneři k projektovému návrhu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Plánovaná témata
(text témat je předběžný a může v něm ještě dojít ke změnám – viz IMI Future topics):

V případě IMI by praktickým nástrojem k navázání kontaktu s potenciálními projektovými partnery měla být i účast na webinářích, které IMI ke každé výzvě organizuje. Lze předpokládat, že informace o webinářích budou zveřejněny na stránkách IMI.

IMI je jednou z Joint Technological Initiatives (JTIs) přidružených k programu Horizont 2020.

Kontaktní osoby pro Horizont 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Tomáš Palatý a Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 19. 11. 2018.
Úprava 3. 12. 2018 (odkazy na novější znění témat).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pondělí 19.11.2018 13:25

Akce dokumentů