E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNárodohospodářský ústav Josefa Hlávky: Veřejná soutěž 2018

Rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky (NÚJH) vyhlásila veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací. Uzávěrka je 12. 5. 2018.

Podpořeny budou práce, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících. Přednost mají práce s tématikou, která je významná pro řešení současných problémů naší společnosti. (Do soutěže nejsou přijímány projekty sborníků nebo učebních textů.)

Pro rok 2018 bylo vyhlášeno téma Proměny a kontexty vývoje české společnosti a české národní zájmy na počátku 21. století. Dále byly určeny konkrétní priority, které jsou uvedené ve vyhlášení soutěže

– nejsou ale vyloučena ani další vhodná témata navržená žadateli, pokud odpovídají poslání ústavu.

Podpora je určena všem badatelům (s případnými spolupracovníky), kteří prokáží svou erudici a schopnost v dané oblasti vědecky pracovat. Příležitost může být poskytnuta i mladým uchazečům s relativně menším počtem publikovaných prací.

Kontaktní osoba pro tuto soutěž na Přírodovědecké fakultě: Kateřina Mlynářová.

Návrhy podávané do této soutěže musí být schváleny Kolegiem děkana.

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 22. 2. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Čtvrtek 22.02.2018 08:20

Akce dokumentů