E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníHDHL: Výživa a epigenom – výzva pro mezinárodní projekty

Iniciativa společného programování A Healthy Diet for a Healthy Life (HDHL) vyhlásila výzvu k předkládání návrhů mezinárodních výzkumných projektů Nutrition & the Epigenome. Uzávěrka je 12. 4. 2018.

Pokud se plánujete zapojit do projektového návrhu podávaného do této výzvy, kontaktujte prosím co nejdříve, nejpozději 3 týdny před uzávěrkou, Oddělení projektového řízení (Ludmila Součková (Müllerová), ludmila.souckova@natur.cuni.cz), aby bylo možné včas zajistit potřebné přílohy žádosti.

Výzva podpoří mezinárodní multidisciplinární projekty zaměřené na vztah mezi zdravím, výživou a epigenetikou. Podporovaná témata:

  • Establishing cause-and-effect relationships between diet, the epigenome and metabolic health
  • Identifying risk factors and early stage epigenetic changes
  • Epigenetic effects across the lifespan and inter (and potentially trans) generational epigenetic effects
  • Investigation of modifiable factors that could be involved in epigenetic regulation
  • The effect of diet and nutritional status on the intra-uterine environment

Do projektu musí být zapojeni minimálně 3 partneři ze 3 zemí zapojených do výzvy, kteří budou ve své zemi splňovat podmínky pro financování. Do jednoho projektu může být zapojeno maximálně 6 partnerů, maximálně 2 partneři mohou být z jedné země.

Maximální míra financování pro české účastníky projektů je 100% uznatelných nákladů (pro „organizace pro výzkum a šíření znalostí“ a nekomerční aktivity). Na podporu českých subjektů je alokováno 500 000 EUR, předpokládá se podpoření 2-3 projektů.

Projektové návrhy jsou podávány elektronicky koordinátorem projektu (Electronic Submission System). Koordinátor i hlavní řešitelé za jednotlivé partnery zapojené do projektu (principle investigators) musí být před podáním projektu zaregistrováni v HDHL Meta Data Base. Současně musí čeští účastníci projektů do 12. 4. 2018 odevzdat MŠMT čestné prohlášení o způsobilosti k řešení projektu a rozpis způsobilých nákladů projektu a to elektronicky i v tištěné podobě.

Kontaktní osoba pro tuto výzvu na Přírodovědecké fakultě: Ludmila Součková (Müllerová).

 

Aktualitu publikovala Ludmila Součková (Müllerová) 7. 2. 2018.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Středa 07.02.2018 09:25

Akce dokumentů