E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýzva H2020: Science with and for Society

V programu, Horizont 2020, je stále otevřená výzva k předkládání projektových návrhů Science with and for Society. Aktuálně je otevřeno posledních 15 témat s uzávěrkou 30. 8. 2017.

Výzva na Participant Portal – odkazy na podrobný popis každého tématu (cíle, očekávané výsledky, podmínky způsobilosti, uzávěrka atd.)

Tato část programu Horizont 2020 – Science with and for Society – podporuje projekty zaměřené na odpovědný výzkum (Responsible Research and Innovation - RRI), genderovou rovnost ve výzkumu, rozvoj vědecké kariéry, zapojení široké veřejnosti do výzkumu, otevřený přístup k výsledkům výzkumu (Open Access) a podobně.

Aktuálně jsou otevřená témata s grantovými schématy Research and Innovation action (RIA) a Coordination and support action (CSA). Projekty jsou řešeny mezinárodními konsorcii, v případě projektů RIA je minimální podmínkou účast 3 subjektů ze 3 různých zemí EU nebo zemí asociovaných k programu Horizont 2020, v případě projektů CSA může v principu předkládat projekt i jeden subjekt, většinou ale i tyto projekty řeší mezinárodní konsorcia, záleží na zadání daného tématu. V praxi se konsorcia nejčastěji skládají z 8-20 subjektů v závislosti na povaze tématu.

Výzkumným týmům, které by se chtěly zapojit do řešení projektů, ale nemají zkušenost s účastí v projektech programu Horizontu 2020 nebo 7. Rámcového programu EU, se doporučuje zapojit se jako spoluřešitelé – prostřednictvím svých profesních kontaktů se připojit k projektu připravovanému zkušeným koordinátorem.

Aktuálně otevřená témata:

Prosíme zaměstnance Přírodovědecké fakulty, aby u všech návrhů podávaných do výzev programu Horizont 2020 (návrhy podávané prostřednictvím Participant Portal, ve kterých Univerzita Karlova figuruje jako koordinátor nebo beneficiary) přiřazovali k návrhu jako Contact Person Tomáše Palatého (tomas.palaty@natur.cuni.cz).

Kontaktní osoby pro Horizon 2020 na Přírodovědecké fakultě:
Ludmila Müllerová a Tomáš Palatý.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 12. 5. 2017.
Poslední úprava 19. 5. 2017 (doplněn odkaz na Success Stories).

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Pátek 12.05.2017 11:20

Akce dokumentů