E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníEurostars - mezinárodní projekty inovací: příští uzávěrka a webinář

Nejbližší průběžná uzávěrka k předkládání projektů Eurostars je 14. 9. 2017. (Návrhy projektů se podávají elektronicky na portálu Eurostars-Eureka.)

Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých a středních podniků provádějících výzkum a vývoj. Do projektu musí být zapojeny minimálně 2 malé nebo střední podniky (SMEs) ze 2 různých zemí programu EurekaDalšími účastníky mohou být například vysoké školy nebo výzkumné organizace. Vysokým školám a výzkumným organizacím z České Republiky se doporučuje, aby se zapojovaly pouze, pokud je do projektu zapojen také český podnik. Projekty mohou mít délku až 36 měsíců, míra finanční podpory je 50%.

Projekty Eurostars nesou tematicky omezeny, nicméně musejí být určeny pro civilní využití. Mohou řešit jakýkoli technický problém, nebo technologickou oblast se zaměřením na komerčním využití. Cílem projektů Eurostars-2 je nový inovační výrobeknová technologie, nebo nová služba  s uplatněním na trhu. Očekává se, že výsledky činnosti budou zavedeny na trh do dvou let po ukončení projektu.

K aktuální uzávěrce proběhne informační webinář pro potenciální předkladatele.
Kdy: 13. 6. 2017 (11:00 – 12:00)
Informace o webináři a odkaz pro registraci.

Informace k aktuální uzávěrce.
O programu Eurostars na stránkách MŠMT – základní informace seznam zemí zapojených do programu, odkazy na relevantní dokumenty, kontakt na národního koordinátora.

Pro tento program není na Oddělení projektového řízení kontaktní osoba, v případě zájmu o zapojení do projektového návrhu nás prosím kontaktujte (na ludmila.mullerova@natur.cuni.cz) co nejdříve, minimálně 4 týdny před uzávěrkou, aby bylo možné včas nastudovat zadávací dokumentaci.

Další informace:

 

Aktualitu publikovala Ludmila Müllerová 16. 5. 2017.

Nedozvěděli jste se, co jste potřebovali? Našli jste chybu? Prosím, napište nám o tom.

Publikováno: Úterý 16.05.2017 12:20

Akce dokumentů