E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSTIPENDIUM CSMS a FEI pro vědce do 30 let - do 30. 6. 2014

ČESKOSLOVENSKÁ MIKROSKOPICKÁ SPOLEČNOST a FIRMA FEI Czech Republic s.r.o. vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouročního stipendia mladému vědeckému pracovníkovi v celkové výši 200 tisíc Kč.
 
Stipendium je určeno pro vědecké pracovníky s ukončeným vysokoškolským vzděláním. Horní hranice věku je dosažených 30 let v prvním roce udělení stipendia. Stipendium je dvouleté s částkou 100 tis. Kč na jeden rok. Stipendium se vyhlašuje každý rok pro jednoho pracovníka.

Stipendium se uděluje pro vědecké pracovníky nebo PhD studenty, kteří
a. ke své vědecké práci používají elektronový mikroskop, nebo přímo využívají výsledků získaných elektronovým mikroskopem.
b. mají prokazatelnou publikační činnost včetně prezentací v rámci odbornosti.

Prostředky stipendia budou použity dle potřeby uchazeče s tím omezením, že mzdové náklady budou tvořit maximálně 60% celkové částky, zbylá částka bude použita na cestovní a pobytové náklady vztahující se ke zvyšování vzdělání, vědecké konference, získávání zkušeností na jiných odborných pracovištích a nákup literatury (nelze používat k nákupu spotřebního materiálu, vlastní vědecká práce uchazeče musí být prokazatelně zajištěna z jiných zdrojů).

Termín pro podání přihlášky v roce 2014: 30. červen 2014

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Středa 28.05.2014 12:10

Akce dokumentů