E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNová pravidla pro státní podporu pro VVI

Evropská komise představila flexibilnější pravidla pro granty státní podpory pro výzkum, vývoj a inovace (dále VVI). Důvodem změn je snaha zajistit, aby Evropská unie naplnila své cíle pro Výzkum a vývoj k 2020. Jak poznamenala komisařka pro konkurenceschopnost Joaquin Almunia, EU se nepodařilo dosáhnout cíle 3 % podpory z HDP, když na výzkum a vývoj vydala necelé 2 %. Nová pravidla mají rovněž za cíl vyrovnat nerovnosti způsobené poskytováním státní podpory.

Nová pravidla jsou rozdělena na pravidla pro státní podporu pro výzkum a vývoj a nová obecná pravidla založená na výjimkách v kategoriích pro státní podporu. Oba typy pravidel vejdou v platnost 1. července 2014. Nový rámec státní podpory pro VVI nastaví podmínky, na jejichž základě budou moci členské státy podpořit firmy v jejich aktivitách výzkumu, vývoje a inovací bez nutnosti informovat o tom Komisi. (Počet případů, ve kterých bude nutné informovat Komisi o udělení podpory klesne ze 40% na 10% - 25%.) Riziko, že by se vytvořilo nerovné prostředí, již hrozit ve většině případů nebude.

Členské země budou mít ovšem povinnost publikovat na internetu každou státní podporu vyšší než 500 000 EUR, která byla vyplacena soukromé firmě.

Nová pravidla jsou součástí iniciativy EK pro modernizaci státní podpory (the Commission's State Aid Modernisation Initiative), jejímž cílem je podpořit ta opatření podpory, která nastartují ekonomický růst a umožní Komisy zaměřit se na případy s největším dopadem na konkurenceschopnost.

Další informace se dozvíte zde.

 

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Úterý 27.05.2014 14:45

Akce dokumentů