E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNORSKÉ FONDY Vyhlášení VÝZVY k předkládání žádostí o grant - Malé grantové schéma - do 28. 7. 2014

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dne 26. května 2014 1. výzvu pro předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“.

Od 26. května do 28. července 2014 lze předkládat žádosti o grant z Malého grantového schématu „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“ financovaného z EHP fondů 2009-2014 (program CZ02 - „Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu“).

Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče, na tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy a přípravu odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů.

Konkrétní druhy, jichž se budou žádosti týkat, jsou specifikovány ve výzvě, stejně jako oprávnění žadatelé. Maximální výše podpory jednoho projektu je 5 300 000 Kč, přičemž celková výše grantu může dosahovat 100 % způsobilých výdajů projektu.

Text výzvy, Pokyny pro žadatele o grant z Malého grantového schématu a podrobnosti o informačních seminářích naleznete na http://mzp.cz/cz/financni_mechanismy_ehp_norska.

POZNÁMKA
II. Oprávnění žadatelé
 územní samosprávné celky (kraje a obce)
 svazky obcí
 nestátní neziskové organizace
 příspěvkové organizace
 organizační složky státu
 vědecké výzkumné instituce
 státní organizace a státní podniky
 musí být právnickými osobami.

III. Oprávněné aktivity
Realizace schválených záchranných programů a programů péče (jejich jednotlivých opatření či dílčích aktivit v rámci těchto opatření) a dále aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro výzvou stanovené prioritní druhy včetně přípravy nezbytných odborných podkladů pro rozhodování o Záchranných programech pro zvláště chráněné druhy či Programech péče o zvláště chráněné druhy (ZPZCHD/PPZCHD)....
VÍCE VIZ TEXT VÝZVY

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Úterý 27.05.2014 14:40

Akce dokumentů