E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNORSKÉ FONDY PROGRAM CZ07 (MOBILITA) - VÝZVA - PŘÍPRAVNÉ NÁVŠTĚVY - do 28. 7. 2014


Dům zahraniční spolupráce vyhlašuje otevřenou výzvu k předkládání žádostí o Přípravné návštěvy v rámci
Norských fondů a fondů EHP - Program Spolupráce škol a stipendia (CZO7) Bilaterální fond

Datum vyhlášení:                                                26. května 2014    15:00
Konečný termín pro podání žádosti:                28. července 2014  15:00

Výzva se týká těchto aktivit: Přípravné návštěvy (Norské fondy a fondy EHP)

Cílem přípravných návštěv je umožnit potenciálním partnerům projektu z České republiky a donorských států navázat a případně rozvíjet spolupráci mezi institucemi s podporou Norských fondů a fondů EHP.

Oprávněnými žadateli o prostředky z fondu v rámci této výzvy jsou:
 - české instituce na úrovni primárního, sekundárního a terciárního vzdělávání se zájmem spolupracovat na bilaterální úrovni, tzn. uzavírat česko-norská, česko-islandská nebo česko-lichtenštejnská projektová partnerství.

Přímými účastníky přípravných návštěv jsou zaměstnanci způsobilých institucí uvedených v oddílu 4.1. (tj. zaměstnanci české žadatelské instituce nebo zaměstnanci navrhované partnerské instituce v donorských státech (obousměrné mobility jsou možné)).
Krátkodobá mobilita od 1 do 5 dnů pro pedagogické pracovníky může získat podporu.

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Středa 28.05.2014 12:30

Akce dokumentů