E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníNadace Sophia - do 31.08.2014 nebo 30.11.2014

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadace Sophia očekává, že typickými žadateli o příspěvky budou střední a vysoké školy nebo jejich fakulty, další instituce či firmy působící v oblasti vzdělávání a v neposlední řadě přímo studenti škol.
Výše jednotlivého nadačního příspěvku poskytovaného po schválení správní radou Nadace Sophia není žádným způsobem omezena. Správní rada stanovuje výši příspěvku na základě písemné přihlášky žadatele a s přihlédnutím k naplnění cílů nadace, zejména plošné společenské prospěšnosti působení nadace a motivaci k individuálnímu vzdělávání.

Termíny uzávěrek pro přijímání žádostí na rok 2014

  • 31.08.2014
  • 30.11.2014

Správní rada na svém zasedání ze dne 7. října 2009 rozhodla, že v budoucnu podpoří Nadace Sophia především

  • talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva
  • znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání
  • institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva

Ovšem nejsou vyločeny ani např. přírodovědné projekty, viz předchozí poskytnuté příspěvky

vložila: Darina Koubínová

Publikováno: Středa 21.05.2014 15:55

Akce dokumentů