E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZáklady práce

Přihlášení do systému, odhlášení

  • Uživatelské jméno (Username) je fakultní login (např. novak3) a není citlivé na malá/velká písmena. Nelze se přihlásit číslem osoby nebo aliasem

  • Heslo je totožné s vaším CAS heslem a malá/velká písmena se rozlišují. Pokud se vám nedaří přihlášení, zkontrolujte si nastavení klávesnice - indikátory „Num Lock“ a „Caps Lock“, jazykové nastavení klávesnice a speciální znaky v hesle. Při přihlašování na terminálech je pevně nastavena česká klávesnice, po přihlášení je pak rozložení klávesnice (CZ-ENG) možné přepínat běžným způsobem.

  • Heslo má platnost 365 dní. V případě pokusu o přihlášení s exspirovaným heslem vás na to systém upozorní a vyzve ke změně hesla. Takový pokus o změnu hesla však vždy selže, změnu hesla je vždy nutné provést v systému CAS. Následně dojde do 20 minut k propagaci změny i do Windows domény PRFUK. V případě zapomenutého nebo exspirovaného hesla CAS požádejte o nové počáteční heslo CAS.

  • Po deseti neúspěšných pokusech o přihlášení se účet na dobu třiceti minut uzamkne.

  • Po skončení práce je vždy nutné se odhlásit (Start > Vypnout > Odhlásit). Pokud po vás již nikdo nebude na počítači pracovat, počítač vypněte.

Ukládání dat

  • Každý uživatel má svůj vlastní síťový disk ( J: ), ten je dostupný pouze jeho vlastníkovi a to z kteréhokoli počítače nebo terminálu v učebnách a studovnách. Tento pravidelně zálohovaný disk je určen na ukládání výsledků vaší práce. V odůvodněných případech lze velikost jeho diskové kvóty dočasně navýšit.

  • Na síťový disk (T:) můžou všichni uživatelé ukládat data. Ta jsou veřejně přístupná komukoli z počítačové sítě PřF. Tento nezálohovaný disk je pravidelně promazáván, neslouží k dlouhodobějšímu ukládání dat, ale jen k jejich okamžitému sdílení mezi uživateli.

  • Na ostatních síťových discích (S:, V:) naleznete podle instrukcí vyučujícího data potřebná pro výuku.

  • Věnujte též pozornost sekci Síťové disky.

  • Dočasná pracovní data můžete též ukládat na lokální (nezálohované) disky počítače (D: v učebnách s PC nebo C:\Temp v učebnách/studovnách s terminály), případně vlastní paměťová média nebo lze také využít služby cloudových úložišť.

 

Akce dokumentů