E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTiskové služby (MyQ)

Studovny v knihovnách biologie, geologie, geografie a chemie nabízejí služby samoobslužného černobílého i barevného tisku a kopírování na formáty A4 a A3. Účtování těchto služeb zajišťuje systém MyQ. Jde o řešení, pod kterým se skrývá software a hardware, umožňující samoobslužný tisk/kopírování a automatické účtování těchto služeb.

Systém umožňující bezhotovostní výdej stravy v menzách nemá s dále popsaným systémem MyQ nic společného (kromě průkazů). Jde o dva různé, na sobě zcela nezávislé systémy, s odlišnými dobíjecími místy i způsobem využití kreditu.

Pro používání systému potřebujete studentský/ISIC nebo zaměstnanecký průkaz a dostatečný zůstatek na vašem účtu v systému MyQ. Ten vzniká/zaniká automaticky s fakultním loginem a při ukončení/přerušení studia si případný zůstatek musíte včas protisknout nebo vybrat (navštivte CIT). Po třech měsících od ukončení studia bude MyQ účet zrušen a nevybraný zůstatek propadne.

Vkládat hotovost (pouze v Kč) na účet MyQ můžete

  • pomocí  dobíjecích automatů v knihovně biologie nebo geografie (příjem bankovek a mincí, automaty nevrací)
  • složením hotovosti u služby v knihovně geologie nebo chemie


Aktuální přehled zařízení integrovaných s MyQ

 Umístění  Zařízení  Typ zařízení  Placené služby   Jméno tiskové fronty 
 Knihovna biologie (galerie)  HP CLJ 6700  barevná tiskárna  tisk (jen A4)  HP_Colour
 Knihovna biologie  Aficio MP 2851  ČB kopírka  kopie  -
 Knihovna geografie  Aficio MP 2852  ČB kopírka  tisk, kopie  Ricoh
 Ricoh MP C2004eX   barevná kopírka   tisk, kopie  Ricoh
 Knihovna chemie  Konica Minolta c258   barevná kopírka   tisk, kopie  Minolta
 Knihovna geologie  Konica Minolta c224   barevná kopírka   tisk, kopie  Minolta


Jednotný ceník pro všechna zařízení

 Ceny ČB tisku/kopie  Ceny barevného tisku/kopie
 A4  A4 duplex   A3  A3 duplex   A4  A4 duplex   A3  A3 duplex 
 1 Kč   2 Kč  2 Kč   4 Kč  5 Kč   10 Kč  10 Kč   20 Kč


Postup při tisku

Dokumenty k tisku si uživatelé odesílají samostatně. Slouží k tomu síťové tiskárny, které jsou na počítačích studoven i učeben připojeny automaticky po přihlášení uživatele. Přesněji řečeno nejde o skutečné tiskárny, ale tiskové fronty, ze kterých jsou později tiskové úlohy odesílány na skutečné tiskárny až po autentizaci u fyzické tiskárny pomocí vašeho průkazu. Do fronty můžete odeslat více úloh, po autentizaci budou postupně vytisknuty všechny. 

Autentizaci provedete přiložením vašeho průkazu (čipové karty) k čtečce průkazů, která je vždy umístěna v bezprostřední blízkosti zařízení nebo přímo na jeho těle. Na displeji se zobrazují informace o připravených či právě tisknutých úlohách, stavové nebo chybové zprávy, výše kreditu a účtované ceny. Dotykový displej umožňuje zahájit tisk i úpravu vaší tiskové fronty, pokud se např. rozhodnete některý k tisku již zaslaný dokument netisknout.

Již probíhající tisk můžete pozastavit/znovuspustit nebo/a stornovat pomocí tlačítek přímo na tiskárně/kopírce, požádejte případně o pomoc správce. Systém pak účtuje jen stránky skutečně vytisknuté.

K počítačům se zásadně hlásíte pod svým uživ.jménem a heslem, po skončení práce se nezapomeňte odhlásit jak od počítače, tak od kopírky/tiskárny! Jinak se může stát, že bude někdo jiný kopírovat na váš účet, nebo pod vaší identitou pošle tiskovou úlohu, kterou si po vaší autentizaci vytisknete a zaplatíte vy, aniž jste ji chtěli!

Před odesláním úlohy do fronty si ověřte, že neobsahuje prázdné stránkyTy budou účtovány stejně jako černobílé !

Úspěšně vytisknutá úloha se z tiskové fronty automaticky smaže ihned po dokončení tisku. Veškeré nevytisknuté úlohy zůstávají v tiskové frontě pouze 1 hodinu.
 

Webové rozhraní MyQ

Přihlášení do webového rozhraní MyQ (https://myq.natur.cuni.cz:8090, pouze v rámci fakultní sítě) je možné zadáním fakultního loginu a hesla CAS. 

Oprávnění umožňují přístup pouze k přehledu pohybů na vašem účtu ("Výpis kreditu") a k přehledu vašich tiskových úloh ("Tiskové úlohy"), kde máte v sekci "Moje úlohy -> Připravené" také možnost připravenou tiskovou úlohu před tiskem z fronty odstranit, podobně jako na dotykovém displeji u zařízení.

 

Akce dokumentů