E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSíťové disky

Po přihlášení v počítačových učebnách a studovnách se připojují následující síťové disky:

 písmeno  účel oprávnění UNC cesta
 číst   zápis   měnit/mazat 
P kořenová složka, "datový rozcestník" * CIT CIT

\\prfuk\root

J domovský adresář vyučujícího nebo zaměstnance CIT pouze vlastník

\\prfuk\root\Home\login

dom.adresář studenta geografického oboru - kvóta 400 MB pouze vlastník

\\prfuk\root\HomeG\login

dom.adresář ostatních uživatelů - kvóta 200 MB pouze vlastník

\\prfuk\root\Home_AL\login
\\prfuk\root\Home_MZ\login

S software pro výuku * CIT CIT

\\prfuk\root\Software

T prostor pro dočasné uložení dat, bez garance, promazáván * * CITV cokoli
S vlastní data

\\prfuk\root\Temp

V data pro výuku vystavována vyučujícími * V V vlastní data

\\prfuk\root\Vyuka

 * - všichni, S - studenti, V - vyučující

Disk P: (\\prfuk\root)

Lze ho považovat za datový "rozcestník", odkud se lze dostat do všech míst, ke kterým má uživatel oprávnění. Další disky jsou pro snazší práci pouze mapovány na některé cíle v "rozcestníku".

Účel některých složek v "rozcestníku" shrnuje následující tabulka:

 název   účel 
 Home, HomeG
 Home_AL, Home_MZ 
 domovské adresáře ( J: )
 LMS_Praha_2005  veřejná geografická data 
 Sofware  software pro výuku ( S: )
 Swk  softwarová knihovna
 Školení  složka pro potřeby školení v učebnách
 Temp  prostor pro dočasné uložení dat ( T: )
 Výuka  data pro výuku vystavována vyučujícími ( V: ) 

 

Disk J: (domovský adresář)

Domovský adresář vzniká automaticky při vzniku účtu. Kromě administrátora systému je přístupný výhradně jeho vlastníkovi a studenti nemohou přístupová práva k domovskému adresáři měnit. Tento pravidelně zálohovaný disk je určen na ukládání výsledků vaší práce. Domovské adresáře jsou dostupné i přes disk P a některou ze složek začínající "Home" v závislosti na typu uživatele a prvním písmenu uživ.jména (login).

Složka Windows "Dokumenty" je po přihlášení automaticky přesměrována do kořene tohoto domovského adresáře.

Výchozí kvóty domovských adresářů (max.objem dat, který systém povolí uložit):

  • vyučující: 6 GB
  • studenti geografických oborů: 400 MB
  • studenti negeografických oborů: 200 MB
  • ostatní uživatelé: 200 MB

V odůvodněných případech lze po dohodě se správcem učeben velikost diskové kvóty dočasně navýšit.

Disk S: (Software)

Disk slouží zejména pro síťové instalace softwaru a s ním souvisejících dat a dokumentace. Změny zde provádí správce učeben ve spolupráci s vyučujícími.

Disk T: (Temp)

Disk je určen pro výměnu dat mezi uživateli. Není určen pro dlouhodobé uložení uživatelských dat (K tomu slouží domovský adresář J:) , ani pro data dlouhodobě potřebná pro výuku (viz disk V: a S:). Jako každý síťový disk je nevhodný jako pracovní adresář pro intenzivní práci s velkými soubory. Na  to využijte lokální disk (C:\Temp, nebo D:). Výsledky práce si však nezapomeňte uložit  do svého dom. adresáře, nebo např. na flash disk.

Disk není zálohován, při potřebě diskového prostoru jsou data na tomto disku promazávána a nelze se tedy spoléhat na to, že zde uložená data naleznete i v budoucnosti.

Disk V: (Výuka)

Tento zálohovaný disk je určen pro vyučující a ukládání dat potřebných pro výuku. Na tento disk mají  typicky právo zápisu pouze vyučující, kteří zde mohou studentům zveřejňovat potřebná data v podadresářích pojmenovaných nejlépe příjmením vyučujícího nebo názvem předmětu.

Ostatní uživatelé mají oprávnění pouze ke čtení. Proto je nutné soubory v případě potřeby jejich změn zkopírovat do místa, kde má uživatel oprávnění na změny a zápis. Můžete použít váš domovský adresář J: nebo v případě značné velikosti souborů (stovky MB a více) nejlépe lokální disk (např. C:\Temp, nebo D: ), čímž se práce s daty urychlí. Výsledky práce si však nezapomeňte uložit  do svého dom. adresáře, nebo např. na flash disk.

Přístup k síťovým diskům z počítačů mimo učebny/studovny

V rámci fakultní počítačové sítě je možné přistoupit k síťovým diskům připojením síťové jednotky.

Postup pro operační systém Windows:

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu Tento počítač a zvolte Připojit síťovou jednotku.
  2. Zvolte písmeno a vložte síťovou cestu ke složce (UNC cesta v úvodní tabulce), např. \\prfuk\root pro připojení "rozcestníku". 
  3. Po chvíli by se měl zobrazit dotaz na uživ. jméno a heslo, tam vložte váš login ve tvaru login@prfuk a vaše heslo CAS. Tam, kde počítač nesdílíte s jinými uživateli (bezpečnost), můžete zvolit zapamatování přihlašovacích údajů. Nezapomeňte však uložené heslo aktualizovat po každé změně hesla v CAS (ovládací panel "Správce pověření", "Spravovat síťová hesla").

Zálohování a obnova dat

Data na síťových discích J, S a V jsou 1x za den zálohována. V případě potřeby obnovy dat neváhejte kontaktovat správce učeben.

 

 

Správce učeben kontaktujte prostřednictvím helpdesku nebo na e-mail ucebny@natur.cuni.cz.

 

Akce dokumentů