E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPokyny pro vyučující

Vyučující je povinen dodržovat Opatření děkana č. 4/2016 k zásadám využívání prostředků výpočetní techniky.

Provoz v učebnách PUA a B5

  • Před zahájením a po ukončení výuky vždy zkontrolujte inventář učebny. Zjištěné závady nahlašte správci učeben.
  • Při psaní na magnetické tabuli používejte pouze originální fixy. Vypsané fixy nevyhazujte, náplně jsou vyměnitelné. Vracejte je do šuplíku nebo přímo na CIT.
  • Před odchodem z učebny zavřete okna, vypněte datový projektor, klimatizaci, zhasněte světla a řádně uzavřete učebnu.

Rezervace učeben, přístupový systém

Veškeré rezervace počítačových učeben (na výuku, semináře, konference, zkoušení) je třeba
zajišťovat přes příslušné rozvrháře nebo přes tajemníka katedry, který má přístup do SIS a může příslušnou rezervaci do rozvrhu vložit.

Vstupy do počítačových učeben PUA , B5, K2, Z2Z3  jsou vybaveny čtečkou karet. Pro nastavení oprávnění  v přístupovém systému kontaktujte CIT. 

Instalace softwaru

Nejpozději 2 týdny před začátkem semestru (semináře, školení apod.) ověřte přítomnost a funkčnost potřebného softwaru k výuce. Pro žádosti o instalaci nebo aktualizaci softwaru a hlášení závad kontaktujte neprodleně správce učeben, aby software mohl být do začátku výuky instalován a případné závady odstraněny.

Oprávnění k síťovému disku V: Výuka

Šíťový a zálohovaný disk V: je určen pro ukládání dat potřebných pro výuku. Na tento disk mají právo zápisu pouze vyučující, kteří zde mohou studentům zveřejňovat potřebná data v podadresářích pojmenovaných pro přehlednost např. příjmením vyučujícího nebo názvem předmětu.

Vyšší kvótu domovského adresáře vyučujícího (disk J) ani oprávnění zápisu na disk V vyučující nezíská automaticky, pro jeho přidělení kontaktujte správce učeben.

Pokud budete pořebovat studentům umožnit zápis dat za účelem následné kontroly z vaší strany (odevzdávání výsledků různých cvičení, úloh apod.), můžete využít následující jednoduchý postup:

Zřízení adresáře pro zápis na disku V: Výuka

  1. V kořeni disku V vytvořte adresář (pokud ho tam již nemáte) pojmenovaný ideálně vaším jménem či názvem předmětu.
  2. V kořeni vašeho adresáře pak vytvořte další adresář, jehož jméno bude začínat znakem "zavináč", tedy např. @Úlohy, @Výsledky apod. a pokud plánujete i do něj umístit nějaká data, zatím tak nečiňte a ponechte jej prázdný.
  3. Nejpozději do 15 minut od vzniku takového adresáře systém automaticky provede následující změny:
  • Odstraní adresáři znak @ a "ozávorkuje" ho hranatými závorkami. Vznikne  tak adresář např. [Úlohy],  [Výsledky].
  • Upraví oprávnění adresáře tak, že v něm bude moci student vytvářet soubory i adresáře, svá data zde bude moci modifikovat i mazat, avšak data kohokoli jiného mu nebudou přístupná (Uvidí jen jméno cizího souboru či adresáře, ale jakýkoli pokus o prohlédnutí či zkopírování dat selže.).
  • Oprávnění ke čtení i změnám v tomto celém adresáři bude mít výhradně jen ten vyučující, který adresář vytvořil. Případná další úprava oprávnění adresáře nebo změna jeho jména ze strany vyučujícího je samozřejmě možná. Pokud již takový "odevzdávací" adresář nechcete používat, jednoduše ho smažte.

Věnujte též pozornost přehledu na stránce Síťové disky.

 

Správce učeben kontaktujte prostřednictvím helpdesku nebo na e-mail ucebny@natur.cuni.cz.

 

Akce dokumentů